Các biện pháp điều chỉnh điện áp

Điện áp có ảnh hưởng rất lớn đối với hệ thống điện. Vậy phải điều chỉnh điện áp như thế nào và các biện pháp điều chỉnh điện áp. Bài viết này sẽ trả lời câu hỏi đó.

Các biện pháp điều chỉnh điện áp có thể phân thành nhiều loại:

1) Điều chỉnh điện áp theo nguyên lý.

Tăng công suất vô công (tăng kích từ máy phát, đặt bù ngang) hay phân bố lại công suất vô công trên lưới (máy biến áp bổ trợ đường dây, máy biến áp có bộ đổi nấc, thiết bị bù dọc) khi hệ thông điện có đủ công suất phản kháng.

2) Điều chỉnh điện áp theo cách thực hiện.

Thay đổi tổn hao điện áp trong các phần tử của lưới điện (thay đổi phụ tải, thay đổi thông số lưới) hay thay đổi ở đầu cung cấp hoặc ở đầu nhận điện (thay đổi nấc máy biến áp).

3) Điều chỉnh điện áp theo cách điều chỉnh.

Tập trung, để thay đổi điện áp toàn khu vực và cục bộ, chỉ thay đổi mức điện áp của một bộ phận nào đó của lưới.

Việc áp dụng từng biện pháp được xác định tùy theo điều kiện chiều dài, sơ đồ lưới điện, giá điện, cân bằng công suất phản kháng.

Please follow and like us:
0
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Enjoy this blog? Please spread the word :)