Sản lượng khi công tơ 3 pha 4 dây đấu sai thứ tự pha nguồn dòng

Đối với những đơn vị mua bán điện thì sản lượng điện là rất quan trong. Do đó, việc đấu nối sơ đồ mạch điện cho các công tơ được đặt lên hàng đầu. Vậy câu hỏi đặt ra là: Công tơ 3 pha 4 dây nếu đấu sai thứ tự pha của nguồn dòng thì hoạt động ghi nhận sản lượng của công tơ thay đổi ra sao?

Xem thêm: Sản lượng khi công tơ 3 pha 4 dây đấu sai cực tính nguồn dòng

Bây giờ hãy đi tìm câu trả lời câu cho vấn đề trên.

1/. Công suất tác dụng cho mạch điện của công tơ 3 pha 4 dây

Như các bạn đã biết, công thức tính công suất tác dụng cho mạch điện của công tơ 3 pha 4 dây như sau:

P = UA*IA*cosφ+ UB*IB*cosφ+ UC*IC*cosφC

Trong đó:

+ UA, UB, UC là điện áp các pha A, B, C

+ IA, IB, IC là dòng điện các pha A, B, C

+ cosφA, cosφB, cosφC là hệ số công suất các pha A, B, C

2/. Công suất của công tơ 3 pha 4 dây đấu đúng.

Khi mạch điện của công tơ 3 pha 4 dây đấu đúng thì công suất suất tác dụng tính được là:

Sơ đồ véc tơ công tơ 3 pha 4 dây đấu dúng

Sơ đồ vector của công tơ 3 pha 4 dây khi đấu đúng

*) Giả sử: Dòng điện, điện áp, hệ số công suất các pha đều bằng nhau: IP, UP, cosφ

P =  3*UP*IP*cosφ (1)

3/. Công suất của công tơ 3 pha 4 dây đấu sai.

Giả sử đấ sai thứ tự pha của mạch dòng giữa hai pha của công tơ 3 pha 4 dây. Ví dụ các pha A và C, khi đó:

Sơ đồ véc tơ công tơ 3 pha 4 dây đấu sai thứ tự pha nguồn dòng

Sơ đồ vector của công tơ 3 pha 4 dây khi đấu sai thứ tự pha

trong đó: cosφ= cosφ, cosφA= cos (1200 – φ), cosφC= cos (1200 + φ)

P =  UP*IP*cos (1200 – φ) + UP*IP*cosφ + UP*IP*cos(1200 +φ) (2)

Thay cosφA , cosφB , cosφC vào (2)

Ta được: P = UP*IP*[cosφ + cos (1200 – φ)+ cos (1200 + φ)]

Suy ra: P =  UP*IP*[cosφ + 2*cos 1200*cosφ]

Vậy P =  UP*IP*[cosφ –  cosφ]     ( vì cos1200 = – 1/2 )

Nên P =  0

4/. Kết luận:

Trong trường hợp này do không ghi nhận được công suất tác dụng, công tơ không nhảy số để ghi nhận sản lượng.

Please follow and like us:
0
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Enjoy this blog? Please spread the word :)