Ý nghĩa của việc điều chỉnh tần số

1/. Vì sao phải điều chỉnh tần số?

Cùng với điện áp, tần số(f) là một chỉ tiêu đánh giá chất lương điện năng của hệ thống điện. Tần số có một giá trị như nhau trong toàn hệ thống điện. Chất lượng điện năng xem như được đảm bảo nếu tần số biến đổi trong phạm vi cho phép quanh giá trị định mức (tiêu chuẩn về độ lệch tần số). Nếu tần số vượt ra ngoài độ lệch cho phép, phải tiến hành các biện pháp điều chỉnh tần số. Giá trị tối ưu của tần số là giá trị định mức.

Mỗi mức cân bằng công suất (P) trong hệ thống điện xác định một giá trị của tần số. Khi cân bằng bị phá hoại, tần số sẽ thay đổi cho đến khi xác lập cân bằng mới ứng với giá trị mới của tần số. Công suất (P) xem như đủ khi tần số (f) của lưới điện bằng giá trị định mức. Khi thiếu công suất (P) thì tần số (f) giảm và ngược lại. Sự cân bằng công suất (P) có tính toàn hệ thống.

2/. Điều kiện cần thiết để điều chỉnh tần số.

Điều kiện cần thiết để có thể điều chỉnh tần số (f) là hệ thống điện phải có đủ công suất (P) để đáp ứng nhu cầu phụ tải và bù vào tổn hao trong quá trình truyền tải và phân phối điện.

điều chỉnh tần số

3/. Tự động sa thải phụ tải.

Trong chế độ do sự cố, f giảm rất mạnh, có nguy cơ gây thác tần số. Cần phải dùng thiết bị tự động sa thải phụ tải. Phụ tải được sa thải lần lượt, bắt đầu khi f giảm 49Hz cho đến khi còn 46.5Hz. Thứ tụ sa thải phụ tải tùy thuộc mức độ an toàn cung cấp điện và trị số phụ tải.

Ngoài các phụ tải sa thải bình thường nói trên, được điều chỉnh theo tần số và thời gian cắt nhanh sau 0,1 đên 0,15 giây. Còn loại phụ tải sa thải đặc biệt sẽ sa thải ở tần số 47 Hz sau thời gian 10 đến 30 giây. Để đề phòng khi đã dùng hết sa thải bình thường mà tần số vẫn còn giảm. Để phục hồi nhanh sự làm việc các phụ tải có thể được trang bị tự đóng lại khi tần số tăng lên 49,2 đến 50Hz, đóng lần lượt các phụ tải cách nhau 5 giây.

Tần số giảm mạnh khi hệ thống mất đột ngột một nguồn phát, do nhiều nguyên nhân:

– Sự cố tại máy phát.

– Sự cố đường dây tải điện từ nhà máy đến lưới, đến trung tâm phụ tải.

– Hay sự cố tại trạm biến ap nhận nguồn đến nên không thể phân phối công suất nguồn cho hệ thống được.

Please follow and like us:
0
 

One thought on “Ý nghĩa của việc điều chỉnh tần số

 • 02/06/2019 at 9:53 Chiều
  Permalink

  Cho mình hỏi tác hại của việc thay đổi tần số đối với máy biến áp là như thế nào?
  Thanks..!

   
  Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Enjoy this blog? Please spread the word :)