Làm thế nào để đọc sơ đồ mạch nhị thứ trong trạm biến áp

1. Cấu trúc của một bộ hồ sơ mạch nhị thứ trạm biến áp.

Các bộ hồ sơ mạch nhị thứ được thiết kế theo các ngăn lộ ví dụ: E01, E02, .., E05, trong mỗi tập hồ sơ ngăn lộ gồm các tập hồ sơ mạch nhị thứ của các tủ bảng điện, thiết bị trong ngăn lộ đó, trong tập bản vẽ của một tủ điện thường gồm các bản vẽ sau:

+ Bản vẽ mạch nhị thứ nguồn điện xoay chiều;

+ Bản vẽ mạch nhị thứ nguồn một chiều;

+ Bản vẽ mạch nhị thứ đo lường (mạch biến dòng điện, biến điện áp)

+ Bản vẽ mạch nhị thứ điều khiển, bảo vệ, giám sát, liên động

+ Bản vẽ mạch chỉ mạch chỉ thị

+ Bản vẽ giải thích các ký hiệu

+ Bản vẽ nối dây

2. Cách đọc bản vẽ mạch nhị thứ

a) Đọc bản vẽ giải thích các ký hiệu trong bản vẽ mạch nhị thứ

Một bộ hồ sơ bản vẽ mạch nhị thứ có các ký hiệu nhận dạng về mặt thiết bị mà trước khi đọc bản vẽ người đọc phải quan sát đầu tiên. Các ký hiệu này sẽ được thống nhất sử dụng trong bản vẽ. Mỗi một tiêu chuẩn khác nhau sẽ có các ký hiệu khác nhau.

–   Cấu trúc một trang bản vẽ thường gồm có những thông tin sau:

+   Hàng ngang của bản vẽ là các ô ký hiệu bằng các con số.

+   Hàng dọc của bản vẽ là các ô ký hiệu bằng chữ (A, B, C).

+   Góc bên trái của bản vẽ thường có các thông tin sau:

○   Ngăn lộ hiện tại: E01, E02, E03,…

○   Tủ hiện tại: CP1, TP2.

○   Ký hiệu bản vẽ hiện tại C101, R101 … (C: Control – điều khiển, R: Relay, M: Marshalling kiosk) tùy theo nhà sản xuất.

○   Các bản vẽ đều có chú thích phía dưới về chức năng của bản vẽ như là bản vẽ mạch tín hiệu, bản mạch dòng, mạch xoay chiều giúp người đọc dễ dàng trong việc tra cứu.

Please follow and like us:
0
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Enjoy this blog? Please spread the word :)