Mạch điện dùng 1 amper kế và 1 khóa chuyển mạch dòng điện 3 pha

Để tiết kiệm chi phí đầu tư người ta chỉ dùng một amper kế để do cường độ dòng điện dây trên ba pha người ta phải sử dụng một khóa chuyển mạch dòng điện ba pha. Vây sơ đồ mạch điện dùng một amper kế và một khóa chuyển mạch dòng điện ba pha như thế nào?

mach_nhi_thu/mach-dien-dung-mot-amper-ke-va-mot-khoa-chuyen-mach-dong-dien-ba-pha

mach_nhi_thu/mach-dien-dung-mot-amper-ke-va-mot-khoa-chuyen-mach-dong-dien-ba-pha

X: Tiếp điểm đóng lại;

*: Đang trên hành trình chuyển đến vị trí kế tiếp;

Hình trên là một ví dụ một mạch điện dùng một amper kế và một khóa chuyển mạch để chuyển đổi bốn vị trí:

– “OFF”: Nối tắt ba mạch biến dòng điện, không đo dòng điện;

– “1”, “2”, “3”: Đo dòng từng pha, hai pha còn lại nối tắt mạch thứ cấp.

– Trên hành trình đổi sang vị trí kế tiếp, ba mạch biến dòng điện đều được nối tắt.

Please follow and like us:
0
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Enjoy this blog? Please spread the word :)