Mạch điện nối ba vôn kế để đo điện áp dây của ba pha

Các vôn kế đo được các điện áp dây hiệu dụng phía thứ cấp: U2AB, U2BC, U2CA.

mach-dien-noi-ba-von-ke

Các điện áp dây hiệu dụng phía sơ cấp (mạch ba pha nhất thứ) là:

U1AB = Ku * U2AB;

U1BC = Ku * U2BC;

U1CA = Ku * U2CA;

Các vôn kế (thường đo được 0 ÷ 400VAC) dùng kèm với máy biến điện áp thì mặt chỉ số thường vẽ trị số vạch chia đã được nhân với tỉ số biến điện áp của máy biến điện áp tương ứng KU.

Please follow and like us:
2
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enjoy this blog? Please spread the word :)