Sơ đồ mạch điện của công tơ 3 pha

Để đo lường điện năng tiêu thụ người ta sử dụng điện năng kế (công tơ). Công tơ có rất nhiều loại: công tơ 1 pha, công tơ 3 pha, … Công tơ có thể được đấu nối theo sơ đồ mạch điện trực tiếp và gián tiếp. Trong sơ đồ mạch điện gián tiếp, sử dùng biến dòng điện (CT) và biến điện áp (VT)  cấp tín hiệu dòng điện và điện áp cho công tơ (điện năng kế).

Dưới đây là một số sơ đồ mạch điện dùng  CT và  VT để đấu nối mạch điện cho công tơ 3 pha 2 phần tử và công tơ 3 pha 3 phần tử.

1/. Sơ đồ mạch điện của công tơ 3 pha 2 phần tử .

a/. Sơ đồ mạch điện công tơ 3 pha 2 phần tử với 2 CT và 3 VT.

Với sơ đồ mạch điện của công tơ 3 pha 2 phần tử đấu nối gián tiếp (hình 1). Để đấu nối mạch áp dùng 3 biến điện áp. Tổ đấu dây của 3 biến điện áp này được đấu đấu nối như sau: kiểu phía sơ cấp của 3 biến điện áp đấu hình sao nối đất (YN), phía thứ cấp của 3 biến điện áp đấu hình sao nối đất, góc lệch pha giữa điện áp phía sơ cấp và phía thứ cấp của biến 3 biến điện áp là 12 giờ hay 0 giờ (3600 hay 00) (ký hiệu YN/yn-12 hay YN/yn-0). Còn tín hiệu dòng điện của công tơ  được lấy từ 2 biến dòng điện. Với 2 biến dòng điện này phía thứ cấp của nó đấu  hình sao (yn) thiếu.

 

mạch điện công tơ với 3 pha với 3 VT đấu ynyn12 và 2 CT đấu yn thiếu

Hình 1

b/. Sơ đồ mạch điện công tơ 3 pha 2 phần tử với 2 CT và 2 VT.

Trong sơ  đồ mạch điện của công tơ 3 pha 2 phần tử đấu nối gián tiếp (hình 2). Để cung cấp tín hiệu điện áp cho công tơ ta chỉ dùng 2 biến điện áp. Còn để cung cấp tín hiệu dòng điện cho công tơ chỉ sử dụng 2 CT.

mạch điên 2 vt và 2 ct

Hình 2

2/. Sơ đồ mạch điện của công tơ 3 pha 3 phần tử.

Trong sơ đồ mạch điện của công tơ 3 pha 3 phần tử đấu nối gián tiếp (hình 3). Tín hiệu dòng điện của công tơ được cung cấp bởi 3 biến dòng điện. Với phía thứ cấp 3 biến dòng điện này được đấu nối hình sao nối đất (yn). Còn, tín hiệu điện áp của công tơ được lấy  từ 3 biến điện áp. Với, 3 biến điện áp này được đấu nối: phía sơ cấp đấu sao nối đất, phía thứ cấp đấu sao nối đất, góc lệch pha của điện áp phía sơ cấp và phía thứ cấp là 12 giờ hay 0 giờ (00) (YN/yn-12 hay YN/yn-0).

mạch điện 3 vt đấu ynyn12 và ct đấu yn

Hình 3

Please follow and like us:
0
 

3 thoughts on “Sơ đồ mạch điện của công tơ 3 pha

 • 22/10/2019 at 5:02 Sáng
  Permalink

  AD cho mình hỏi trong trường hợp 2 trường hợp đo đếm trung thế :
  Cách 1: 2 CT và 2 VT đo đêm sử dụng công tơ 3 pha 3 phân tử
  Cách 2: 2CT và 3VT đo đếm sử dụng công tơ 3 pha 3 phần từ
  thì cách đấu nối VT và CT như thế nào ạ?
  Mình xin chân thành cảm ơn

   
  Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Enjoy this blog? Please spread the word :)