Sơ đồ mạch điện dùng một watt kế 3 pha 3 phần tử

Mạch điện dùng một Watt kế 3 pha 3 phần tử  để đo công suất tác dụng làm việc như thế nào? Trước hết phải tìm hiểu Watt kế 3 pha 3 phần tử là gì?

1/. Watt kế 3 pha 3 phần tử là gì?

Watt kế (Watt meter) 3 pha 3 phần tử bao gồm:  ba cuộn dây tĩnh (cuộn dòng điện) và 3 cuộn dây động (cuộn điện áp) giống nhau. 3 cuộn dây động gắn trên một trục quay, có một kim chỉ thị. Moment quay do mỗi phần tử tạo ra. Sẽ tỉ lệ với công suất tác dụng của mỗi pha tương ứng. Moment quay tác động cho trục và kim chỉ thị quay là tổng đại số của 3 moment quay của 3 phần tử.

2/. Mạch điện đấu nối watt kế 3 pha 3 phần tử.

Công suất tác dụng do watt kế đo được trên mạch điện thứ cấp biến dòng, biến điện áp là:

P2 = Pw = U2A * I2A * cosφA + U2B * I2b * cosφ+ U2C * I2C * cosφC

Công suất tác dụng của mạch điện phía sơ cấp là:

P1 = KU * KI * P2

KU : tỉ số biến điện áp của máy biến điện áp;

KI : tỉ số biến dòng điện của máy biến dòng điện; Sơ đồ mạch điện watt kế 3 pha 3 phần tử

Hình 2: Sơ đồ nối mạch điện watt kế 3 pha 3 phần tử

Watt kế (watt meter) dùng kèm với máy biến dòng điện và máy biến điện áp. Người ta có thể vẽ vạch đo trên mặt chỉ thị các trị số đã nhân với KU , KI . Để có thể đọc trực tiếp công suất tác dụng của mạch điện sơ cấp.

Please follow and like us:
0
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Enjoy this blog? Please spread the word :)