Sơ đồ mạch điện dùng một var kế 3 pha 3 phần tử

Để đo công suất phản kháng 3 pha trên lưới điện người ta sử dụng var kế 3 pha 3 phần tử. Tín hiệu dòng điện được lấy từ phía thư cấp của biến dòng điên. Tín hiệu điện áp được lấy từ phía thứ cấp của biến điện áp. Các tín hiệu này phải đấu theo một sơ đồ mạch điện nhất định. Sau đây là sơ đồ đấu nối var kế 3 pha 3 phần tử.

Sơ đồ mạch điện đấu nối var kế 3 pha 3 phần tử.

Mạch áp của var kế ba pha đấu với mạch thứ cấp của ba biến điện áp. Ba biến điện áp này đấu  YN/yn0.

Còn mạch dòng của var kế 3 pha đấu với mạch thứ cấp của ba biến dòng điện. Ba biến dòng điện này được đấu hình sao (YN).

Sơ đồ mạch điện dùng CT và VT đấu nối cho var kế 3 pha 3 phần tử

Hình 1: Sơ đồ nối mạch điện var kế 3 pha 3 phần tử

Var kế (var meter) dùng kèm với biến dòng điện và biến điện áp có thể vẽ vạch đo trên mặt chỉ thị các trị số đã nhân với KU, KI để đọc trực tiếp công suất phản kháng của mạch điện sơ cấp.

Please follow and like us:
0
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Enjoy this blog? Please spread the word :)