Mạch nhị thứ là gì?

1/. Khái niệm mạch nhị thứ.

Mạch nhị thứ (mạch điện kiểm soát) gồm các mạch điện có các chức năng kiểm soát sự vận hành của mạch nhất thứ (điều khiển, chỉ thị trạng thái, đo đếm thông số điện và bảo vệ mạch điện nhất thứ).

Mạch nhị thứ có các cáp điện kiểm soát, các dây dẫn điện, các thiết bị nhị thứ (thiết bị đo đếm điện, thiết bị điều khiển, rơle bảo vệ,..) được nối mạch theo các trình tự nhất định.

Mạch nhị thứ làm việc ở điện áp thấp (≤ 220V), dùng dòng điện một chiều (chiếm phần lớn của mạng điện nhị thứ trong trạm biến áp) và dòng điện xoay chiều (chiếm phần nhỏ của mạng điện nhi thứ trong trạm biến áp).

Mạch nhị thứ được lắp đặt trong các tủ, bảng điện; trong các tủ truyền động điều khiển thiết bị điện, trong mương cáp, ống cáp, hộp cáp.

Ngoài mạch điện nhị thứ, trong trạm biến áp còn có các mạch điện hạ áp khác là mạch điện thắp sáng, mạch điện thiết bị thông tin liên lạc.

Please follow and like us:
0
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Enjoy this blog? Please spread the word :)