Máy biến áp

Máy biến áp (transformer) là một trong những thiết bị chính và quan trọng nhất trong hệ thống điện. Do đó, trong quá trình vận hành, phải được theo dõi chặt chẻ, kịp thời. Nhằm ngăn chặn sự cố để đảm bảo cho máy biến áp vận hành ổn định và lâu dài.

1/. Định nghĩa máy biến áp.

Máy biến áp (MBA) là một thiết bị điện từ loại tĩnh, làm việc trên nguyên lý cảm ứng điện từ. Biến đổi một hệ thống dòng điện xoay chiều ở điện áp này. Thành một hệ thống dòng điện xoay chiều ở điện áp khác với tần số không đổi.

Do đó, MBA chỉ làm nhiệm vụ truyền tải hoặc phân phối năng lượng chứ không biến đổi năng lượng. Thực tế, một MBAp gồm có hai hay nhiều cuộn dây liên hệ với nhau bởi từ thông móc vòng. Nếu một cuộn dây được đặt vào một nguồn điện áp xoay chiều (gọi là cuộn dây sơ cấp). Thì sẽ có một từ thông sinh ra với biên độ phụ thuộc vào điện áp sơ cấp và số vòng dây quấn sơ cấp. Từ thông này sẽ móc vòng các cuộn dây quấn khác (dây quấn thứ cấp) và cảm ứng trong dây quấn thứ cấp có một sức điện động mới, có giá trị phụ thuộc vào số vòng dây quấn thứ cấp.

Với tỷ số tương ứng giữa số vòng dây quấn sơ cấp và thứ cấp. Chúng ta sẽ có tỉ lệ tương ứng giữa điện áp sơ cấp và thứ cấp.

2/. Phân loại máy biến áp.

Có nhiều các để phân loại MBA theo:

– Cấu tạo: MBA khô, MBA dầu.

– Mục đích sử dụng: MBA 1 pha, MBA 3 pha.

– Số dây quấn: MBA 2 dây quấn, MBA 3 dây quấn, MBA tự ngẫu.

máy biến áp 3 pha vimex

Hình 1. Máy biến áp ba pha

Please follow and like us:
0
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Enjoy this blog? Please spread the word :)