Máy biến dòng điện

1/. Giới thiệu

Máy biến dòng điện (Current Transformer – CT) là một trong những thiết bị điện quan trọng của hệ thống điện. CT cung cấp tín hiệu cho hệ thống đo lường và bảo vệ của các thiết bị nhất thứ trên hệ thống điện.

2/. Máy biến dòng điện là gì?

CT là thiết bị có tác dụng cách ly phần sơ cấp và thứ cấp, có nhiệm vụ dùng để biến đổi dòng điện từ trị số lớn xuống trị số nhỏ hơn để cung cấp cho các dụng cụ đo lường, bảo vệ, tự động …

Máy biến dòng điện Emek

Thường CT có dòng định mức phía thứ cấp là 1A; 5A hoặc 10A.

Please follow and like us:
0
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Enjoy this blog? Please spread the word :)