Các quy định kỹ thuật vận hành và sửa chữa mạch nhị thứ

Sau đây là trích dẫn các quy trình kỹ thuật cho công tác vận hành và sửa chữa hệ thống relay bảo vệ, tự động hóa, thiết bị đo đếm, mạch nhị thứ.

– Trong vận hành, phải đảm bảo các điều kiện để các rơle bảo vệ và tự động hóa, thiết bị đo đếm điện, các mạch nhị thứ làm việc được bình thường theo các tiêu chuẩn quốc gia và quy trình kỹ thuật (nhiệt độ, độ ẩm, độ rung cho phép và độ sai lệch thông số làm việc với thông số định mức).

– Trên các bảng điện điều khiển và bảng relay bảo vệ, ở cả hai mặt trước và sau bảng, phải ghi chỉ danh của các relay bảo vệ, các thiết bị điều khiển, thiết bị đo đếm theo chỉ danh quy định của điều độ và có ký hiệu phù hợp với sơ đồ để nhân viên vận hành thao tác không bị nhầm lẫn.

– Khi thiết bị chính bên mạch nhất thứ đang làm việc hoặc đang ở trạng thái dự phòng thì hệ thống relay bảo vệ và tự động hóa bên mạch nhị thứ của thiết bị đó phải ở trạng thái làm việc, chỉ trừ những cái cần phải cắt ra do yêu cầu của phương thức.

– Khi tách ra không cho làm việc hoặc bị hư hỏng một vài relay bảo vệ nào đó thì các relay bảo vệ còn lại vẫn phải đảm bảo đầy đủ cho các thiết bị điện và đường dây đẫn điện. Nếu những điều kiện đó không đạt được thì phải đặt bảo vệ tạm thời hoặc phải cắt điện các thiết bị hoặc đường dây đó.

– Tất cả các trường hợp tác động đúng, tác động không đúng hoặc từ chối tác động của các relay bảo vệ và tự động hóa cũng như khi thấy hư hỏng mạch điện hoặc relay bảo vệ cần báo ngay cho cơ quan quản lý cấp trên để xem xét, phân tích và loại trừ, sửa chữa.

– Các relay bảo vệ và tự động hóa, mạch nhị thứ phải được định kỳ kiểm tra. Sau mỗi lần tác động sai hoặc từ chối tác động, các thiết bị này phải được tiến hành kiểm tra bổ sung (sau sự cố) theo quy trình đặc biệt.

– Điện trở cách điện đói với đất của mạch nhị thứ có nối liên kết với nhau về điện cũng như giữa các mạch chức năng khác nhau không có liên lết với nhau về điện, đo bằng mêgaôm 1000Volt, không được nhỏ hơn 1 mêgaôm (1MΩ). Đặc biệt, ở những mạch làm việc với điện áp từ 60volt trở xuống, được cấp điện từ nguồn độc lâp hoặc qua máy biến áp cách ly thì điện trở cách điện không được nhỏ hơn 0,5 mêgaôm (0,5MΩ) và dùng mêgaôm 500Volt để đo.

– Làm việc trong các hệ thống relay bảo vệ và tự động hóa, điều khiển từ xa phải do các nhân viên đã được huấn luyện và được cho phép làm việc độc lập trên những thiết bị đó.

– Làm việc ở các bảng điều khiển, relay bảo vệ và tự động hóa phải thực hiện các biện pháp ngăn ngừa việc cắt điện nhầm lẫn các thiết bị và chỉ được dùng dụng cụ có cách điện tốt. Phải có sơ đồ nguyên lý đấu dây hay những sơ đồ khác, khối lượng công việc và trình tự thực hiện khi làm các công việc trên. Khi kết thúc công việc phải kiểm tra lại sự chính xác của mạch nối dòng điện, điện áp và mạch thao tác, điều khiển (theo nguyên tắc kiểm tra bằng cách cho hoạt động thử).

– Cuộn dây thứ cấp của máy biến dòng điện luôn luôn khép kín mạch với relay bảo vệ, thiết bị đo đếm hoặc nối tắt lại. Mạch nhị thứ của máy biến dòng điện và máy biến điện áp phải có điểm nối đất.

Please follow and like us:
0
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Enjoy this blog? Please spread the word :)