Rơ le có điện trên hệ thống điện

Trên hệ thống điện hiện nay, có rất nhiều loại rơ le bảo vệ dùng để bảo vệ máy biến áp, hệ thống điện. Người ta thường dựa vào tín hiệu đầu vào của rơ le bảo vệ, để phân loại rơ le như rơ le có điện, rơ le không điện. Như thế nào là rơ le có điện, chúng ta bắt đầu tìm hiểu nhé.

Xem thêm: Rơ le không điện trên hệ thống điện

1/. Khái niệm về rơ le có điện.

Rơ le có điện là các loại bảo vệ dựa trên tín hiệu điện (dòng điện, điện áp). Chúng được lấy từ các máy biến dòng điện (CT ) và máy biến điện áp (VT) bảo vệ. Các CT bảo vệ và VT bảo vệ này được lắp tại các điểm trên hệ thống điện.

2/. Sơ đồ chung của rơ le có điện.

Các loại rơ le có điện có sơ đồkhối chung như sau:

Sơ đồ khối rơ le có điện

Tín hiệu cung cấp cho rơ le điện lấy từ phía thứ cấp của CT và VT bảo vệ. Các CT  và VT bảo vệ này lắp đặt tại các vị trí trên hệ thống điện.

3/. Nguyên tắc hoạt động của rơ le có điện.

Khi có sự cố xảy ra trên hệ thống điện. Dòng điện và điện áp trên hệ thống điện biến đổi. Các rơ le có điện sẽ phân tích các biến đổi này để phát hiện ra tình trạng sự cố đã xảy ra. Sau đó đi đóng các tiếp điểm để báo cho hệ thống điều khiển. Hệ thống điều khiển sẽ tác động lên thiết bị (báo động hay cắt máy cắt để cô lập vùng bị sự cố).

Rơ le có điện thường có nhiều tiếp điểm tác động ở ngõ ra. Chúng báo cho hệ thống điều khiển biết các dạng của sự cố xảy ra. Nhằm giúp cho hệ thống điều khiển có phương cách tác động thích hợp.

Ví dụ: Khi tần số f = 48.8 thì đi cắt máy cắt phát tuyến 471. Khi f=48.6 thì đi cắt máy cắt phát tuyến 473. Khi f = 48.4 thi đi cắt máy cắt phát tuyến 475. Còn khi f=48.2 thì đi cắt máy cắt phát tuyến 477.

4/. Nguyên tắc phát hiện sự cố của rơ le có điện.

Rơ le có điện có nhiều nguyên tắc để phát hiện sự cố, mỗi chức năng của rơ le bảo vệ sẽ tương ứng với một nguyên tắc phát hiện sự cố.

Hiện nay, chưa có một loại rơ le bảo vệ nào hoàn hảo để có thể thỏa mãn cả bốn yêu cầu đối với hệ thống bảo vệ. Nên trong thực tế, hệ thống bảo vệ sẽ kết hợp nhiều rơ le bảo vệ. Mục đích để chúng bổ sung cho nhau trong hoạt động.

Khi xem xét hoạt động của từng rơ le bảo vệ. Chúng ta không chỉ xem xét sự phối hợp hoạt động giữa các chức năng bảo vệ tại một vị trí. Mà còn phải, xem sự phối hợp giữa các vị trí khác nhau trong hệ thống điện.

5/. Yêu cầu đối với rơ le có điện.

Hệ thống bảo vệ trên toàn hệ thống điện là một thể thống nhất. Chúng phối hợp lẫn nhau trong hoạt động để thỏa mãn các yêu cầu:

+ Độ tin cậy

+ Tính chọn lọc.

+ Tính dự phòng

+ Độ nhạy và tác động nhanh.

5/. Công tác quản lý và cài đặt các rơ le có điện.

Hệ thống bảo vệ được quản lý thống nhất bởi Trung tâm điều độ hệ thống điện. Trung tâm điều độ hệ thống điện sẽ quyết định loại rơ le bảo vệ và thông số của từng rơ le bảo vệ tại các vị trí trên hệ thống điện do mình quản lý.

Việc cài đặt các thông số, thí nghiệm, kiểm tra rơ le ban đầu hay theo định kỳ đều phải thỏa mãn các thông số do Trung tâm điều độ hệ thống điện đưa ra.

Please follow and like us:
0
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Enjoy this blog? Please spread the word :)