Rơ le không điện trên hệ thống điện

Rơ le không điện là những loại chức năng bảo vệ tác động theo những đại lượng không điện như: nhiệt độ, hơi, áp suất, dòng chảy …

Ta có 2 nguyên tắc tác động đối với chức năng bảo vệ không điện.

Xem thêm: Rơ le có điện trên hệ thống điện

1). Rơ le không điện tác động trực tiếp.

Tín hiệu không điện ( áp suất, hơi, …) đưa trực tiếp vào rơle, khi giá trị của đại lượng vượt quá ngưỡng chỉnh định rơle, rơle sẽ đóng tiếp điểm, hệ thống điều khiển sau đó sẽ tác động đến các thiết bị tùy theo loại rơle tác động như báo động hay cắt máy cắt.

Rơle bảo vệ không điện phải lắp đặt ngay tại nơi lấy đại lượng.

bao ve khong dien truc tiep

Ví dụ: rơle áp suất phải lắp đặt ngay trên thùng dầu chính.

2/. Rơ le không điện tác động gián tiếp.

Trong một số trường hợp, việc lắp đặt rơle ngay tại nơi cần lấy đại lượng gặp nhiều khó khăn.

Ví dụ: lấy nhiệt độ cuộn dây máy biến áp.

Tín hiệu không điện được bộ cảm biến chuyển thành tín hiệu điện (điện trở, dòng điện, điện áp) rồi chuyển đến relay bằng dây đẫn, khi tín hiệu vượt quá ngưỡng chỉnh định, rơle bảo vệ đóng tiếp điểm, hệ thông điều khiển sau đó sẽ tác động đến thiết bị tùy theo loại rơle tác động như báo động, cắt máy cắt.

bao ve khong dien truc gian tiep

Rơle không điện không cần lắp đặt ngay nơi lấy đại lượng.

Please follow and like us:
0
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Enjoy this blog? Please spread the word :)