Rơ le 33 – Bộ chỉ thị mức dầu của máy biến áp

Trên hệ thống điên Việt Nam, bộ chỉ thị mức dầu của máy biến áp (MBA) gọi là rơ le mức dầu ( hay rơ le 33). Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về rơ le 33 này nhé.

1/. Vai trò của rơ le 33:

Thùng dầu chính của máy biến áp phải luôn ngập trong dầu, còn thùng giản nở dầu (thùng dầu phụ) có vai trò chứa lượng dầu giãn nở do nhiệt độ trong thùng dầu chính. Khối lượng dầu giãn nở trong thùng giãn nở dầu nằm trong một túi cao su. Túi cao su đã được rút hết khí trước khi nạp dầu để tránh cho khí lọt vào trong dầu.

Mức dầu trong thùng giản nở dầu không được giảm xuống dưới mức nguy hiểm. Để tránh cho mức dầu trong thùng dầu chính bị hụt.

MBA có bộ đổi nấc điện áp có tải (OLTC) thì thùng giãn nở dầu được chia làm hai ngăn. Vì vậy, phải có hai thiết bị chỉ thị mức dầu. Được lắp tại hai đầu thùng giản nở để đo mức dầu của hai ngăn. Thiết bi chỉ thị mức dầu MBA là rơ le 33 Main và thiết bị chỉ thị mức dầu OLTC rơ le 33 OLTC.

2/. Nguyên lý hoạt động của rơ le 33.

Rơle mức dầu gồm hai bộ tiếp điểm lắp bên trong thiết bị chỉ thị mức dầu. Máy biến áp có bộ OLTC thì thùng giản nở dầu được chia làm hai ngăn.

Ngăn có thể tích chiếm phần lớn thùng giản nở, được nối đến thùng dầu chính MBA.

Ngăn có thể tích chiếm phần nhỏ hơn nhiều của thùng giản nở, được nối đến thùng chứa bộ OLTC.

Mỗi ngăn có một túi cao su được rút chân không để chứa lượng dầu giản nở. Thùng chính MBA và thùng chứa bộ OLTC được thiết kế riêng rẽ, không có liên thông dầu với nhau. Vì vậy, có hai rơ le 33 lắp tại hai đầu thùng giản nở để đo mức dầu của hai ngăn: rơ le 33 MBA và rơ le 33 OLTC.

3/. Cấu tạo của rơ le 33:

Thiết bị chỉ thị mức dầu của máy biến áp gồm hai phần:
– Bộ phân điều khiển.
– Bộ phận chỉ thị.

Cấu tạo rơ le mức dầu - rơ le 33

(Cấu tạo thiết bị chỉ thị mức dầu)

a/. Bộ phận điều khiển của rơ le 33:

Bộ phận điều khiển gồm phao (3), thanh quay (8), trục quay (9), có lắp nam châm vĩnh cửu (4) được lắp trên vỏ máy (đầu thùng giản nở) có vòng đệm.

b/. Bộ phận chỉ thị của rơ le 33:

Bộ phận chỉ thị gồm kim chỉ thị (6) lắp trên trục mang một nam châm vĩnh cửu (5), Bộ phận chỉ thị được làm bằng nhôm để tránh bị ảnh hưởng từ trường nam châm và chống ảnh hưởng của nước.

Khi mức dầu nâng hạ thì phao cũng nâng hạ theo, chuyển động nâng hạ của phao được biến thành chuyển động quay của trục nhờ thanh quay, khi quay, từ trường của nam châm sẽ điều khiển làm quay  nam châm trong bộ phận chỉ thị, làm kim quay theo.

Bộ phân chỉ thị cũng tác động đóng / mở tiếp điểm để đưa tín hiệu đến hệ thống điều khiển.

Please follow and like us:
0
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Enjoy this blog? Please spread the word :)