Rơle 50N & rơle 50GN – Rơ le bảo vệ quá dòng điện chạm đất cắt nhanh

Theo tiêu chuẩn IEC, rơ le bảo vệ quá dòng điện chạm đất tác động nhanh được gọi là rơ le 50N. Còn các rơ le 50GN (50GNS và 50GNP), 50PN, 50 SN,  là rơ le bảo vệ quá dòng điện chạm đất tác động nhánh của trung tính, sơ cấp, thứ cấp của máy biến áp (MBA).

Xem thêm: Các chức năng bảo vệ của hệ thống bảo vệ trong Trạm Biến Áp.

Sau đây xin giới thiệu về vai trò, nguyên tắc hoạt động và thông số bảo vệ của rơ le 50N và rơ le 50GN.

1/. Vai trò của rơ le 50N & rơ le 50GN.

Rơ le 51N &  rơ le 51GN đảm bảo tính chọn lọc nhờ việc phân cấp tác động theo thời gian.

Tuy nhiên, do tác động có thời gian nên thời gian tác động của rơ le 51N có thời gian khá lâu. Điều này gây nhiều bất lợi nếu sự cố ngắn mạch xảy ra gần đầu nguồn. Dòng ngắn mạch lúc này khá lớn gây mất ổn định hệ thống điện nếu để sự cố kéo dài lâu.

Rơ le 50N & rơ le 50GN dựa trên giá trị dòng điện ngắn mạch trên dây nối đất khi sự cố ngắn mạch chạm đất xảy ra ở 80% đầu đường dây. Thời gian tác động của rơ le 50N & 50GN nhanh hơn rơ le51N & rơ le 51GN tại cùng vị trí.

2/. Nguyên tắc hoạt động của rơ le 50N & rơ le 50GN.

Rơ le 50N cũng lấy tín hiệu từ các biến dòng điện tương tự như rơ le 51N.

bao ve qua dong cham dat may bien ap

Hình 1: Rơ le 50/51GN – rơ le bảo vệ quá dòng điện chạm đất trung tính máy biến áp.

bao ve qua dong cham dat duong day

Hình 2: Rơ le 50/51N – rơ le bảo vệ quá dòng điện chạm đất đường dây.

Khi dòng điện I0 tăng lên, dòng điện trên cuộn thứ cấp biến dòng điện cũng tăng tương ứng. Nếu dòng điện này lớn hơn dòng điện khởi động của rơ le 50N. Thì rơ le sẽ khởi động (chưa tác động).

Sau thời gian ttrip xác định, nếu dòng điện I0 vẫn không giảm xuống dưới giá trị dòng điện khởi động. Thì rơ le sẽ tác động tiếp điểm.

Thời gian tác động của rơ le 50N không phụ thuộc vào dòng điện.

Rơ le 50N và rơ le 51N chia vùng bảo vệ chính ra làm 2 phần.

Ví dụ: Phần đầu nguồn chiếm 80% vùng bảo vệ, phần cuối nguồn chiếm 20% vùng bảo vệ.

Khi ngắn mạch chạm đất xảy ra ở phần cuối vùng bảo vệ. Chỉ có rơ le 51N tác động để bảo đảm tính chọn lọc cho vùng bảo vệ sau.

Khi ngắn mạch chạm đất xảy ra ở tại vùng đầu vùng bảo vệ, rơ le 50N tác động nhanh hơn rơ le 51N. Máy cắt tác động nhanh hơn để cô lập vùng bị sự cố ra khỏi hệ thống điện.

Nguyên tác hoạt đông của rơ le 50GN cũng tương tự 50N.

3/. Thông số bảo vệ của rơ le 50N và rơ le 50GN.

Thông số bảo vệ của rơ le 50N & rơ le 50GN gồm có:

– Dòng điện khởi động, ký hiệu I0>>.

– Thời gian tác động, ký hiệu t0>>, đơn vị tính: giây (s).

Ngoài rơ le 51N – bảo vệ chạm cấp 1, rơ le 50N – bảo vệ cấp 2, rơ le kỹ thuật số còn có thêm bảo vệ quá dòng điện chạm đất cấp 3 vơi các thông số I0>>>, t0>>>.

bang chinh dinh relay 50/51S và 50/51NS

Please follow and like us:
0
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Enjoy this blog? Please spread the word :)