Rơ le 67 & rơ le 67N – Rơ le bảo vệ quá dòng có hướng

Theo tiêu chuẩn IEC, rơ le bảo vệ quá dòng chạm pha có hướng được gọi là rơ le 67. Còn rơ le bảo vệ chạm đất có hướng thì được gọi là rơ le 67N.

Xem thêm: Rơ le bảo vệ của hệ thống bảo vệ trạm biến áp

Vậy vai trò, nguyên tác hoạt động và thông số bảo vệ của rơ le này như thế nào? Chúng ta hãy bắt đầu tìm hiểu.

1/. Vai trò của rơ le 67 & rơ le 67N.

Đối với đường dây truyền tải được cung cấp điện từ hai hướng. Khi có ngắn mạch trên đường dây, dòng điện tại vị trí ngắn mạch sẽ từ hai hướng đổ lại.

Việc xác định được hướng của dòng ngắn mạch đi qua máy cắt có vai trò rất quan trọng để máy cắt tác động chọn lọc.

Rơ le 67) và rơ le 67N có nhiệm vụ xác định hướng của dòng điện qua máy cắt.

Khi có ngắn mạch xảy ra, rơ le 50/51 tác động. Nhưng chỉ khi dòng điện sự cố đi theo hướng phù hợp (quyết định bởi rơ le 67) thì máy cắt mới tác động.

Sơ đồ vi dụ rơ le 67 và rơ le 67N

Ví dụ: Khi ngắn mạch xảy ra trên đường dây. Trào lưu công suất đi qua máy cắt 171A – 172A, 171B-172B có chiều ngược nhau. Nhờ có bảo vệ relay 67 xác định hướng nên chỉ có máy cắt 172A và 171B tác động để cô lập đường dây. Các máy cắt 171A, 172B bị cô lập nên không tác động. Các trạm biến áp A và B vẫn được duy trì cung cấp điện.

2/. Nguyên tắc hoạt động của rơ le 67 & rơ le 67N.

Rơ le 67 và rơ le 67N lấy tín hiệu từ biến dòng điện lắp trên đường dây và biến điện áp lắp trên thanh cái. Rơ le 67 xác định hướng của trào lưu công xuất (chiều đổ công suất) trên đường dây bằng cách xác định góc pha giữa dòng điện và điện áp.

Khi có sự cố xảy ra, dòng điện qua biến dòng điện tăng lên. Rơ le 50/51 tác động. Nhưng nếu hướng của trào lưu công suất qua biến dòng điện ngược với chiều xác định. Rơ le relay 67 không tác động nên máy cắt cũng không tác động.

Nếu hướng của trào lưu công suất cùng chiều xác định. Rơ le 67 tác động làm cắt máy cắt.

3/. Thông số bảo vệ của rơ le 67 & rơ le 67N.

Góc đặc tính (Char Angle): ký hiệu: φ; đơn vị: độ.

Góc đặc tính là góc lệch giữa I và U qua rơ le 67 khi trào lưu công suất P qua biến dòng điện và biến điện áp theo chiều thuận với Q = 0.

Rơ le 67 xác định trào lưu công suất theo chiều thuận (Forward) khi góc pha giữa U và I nằm trong khoảng φ = ±900 (giá trị tuyệt đối của φ nhỏ hơn 900).

Khi góc pha giữa U và I lớn hơn giới hạn φ = ±900 (giá trị tuyệt đối của φ lớn hơn 900). Rơ le 67 xác định công suất theo chiều ngược (Reverse).

Góc đặc tính φ phụ thuộc vào tổ đấu dây của biến dòng điên và biến điện áp.

Tương tự với bảo vệ relay 67N dùng để xác định trào lưu công suất cho bảo vệ relay 50/51N.

4/. Bảng thông số cài đặt của rơ le 67 & rơ le 67N.

Ví dụ: Ta có bảng chỉnh định thông số của relay 67 và 67N đường dây 110kV – Hàm Kiệm – Phan Thiết

bang chinh dinh relay 67/67N

Please follow and like us:
0
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Enjoy this blog? Please spread the word :)