Rơle 80 – Rơle dòng dầu của bộ đổi nấc máy biến áp

Rơle dòng dầu là một trong những rơle bảo vệ chính của máy biến áp (MBA), hoạt động ở chế độ cắt (trip) các máy cắt cô lập MBA.

1). Vai trò của rơle dòng dầu:

Trong quá trình vận hành, khi có sự cố bên trong bộ đổi nấc (OLTC). Luồng dầu sinh ra phụt mạnh từ thùng chứa bộ đổi nấc, qua rơle dòng dầu lên thùng dầu phụ bộ đổi nấc.

Rơle này chỉ có thể hoạt động nếu có dòng dầu chảy từ bộ đổi nấc lên thùng dầu phụ của bộ đổi nấc. Dòng dầu này tác động lên đĩa van làm nó lệch đến vị trí OFF. Bây giờ, tiếp điểm được đóng làm bật các máy cắt cô lập MBA.

2). Vị trí lắp đặt rơle dòng dâu.

Rơle dòng dầu của bộ đổi nấc ( rơle 80) được lắp đặt trên đoạn ống nối từ phần thùng dầu chứa bộ đổi nấc với thùng dầu phụ của bộ đổi nấc. Rơle này dùng để bảo vệ khi sự cố xảy ra bên trong bộ đổi nấc.

3/. Sơ lược bên trong của rơ le dòng dầu.

– Thành phần chính gồm:

+ Đĩa van. Đĩa van chỉ duy nhất một trong hai vị trí OFF hoặc in-servic.

+ Nam châm vĩnh cửu: có tác dụng làm đóng tiếp điểm mạch cắt máy cắt, giữ đĩa van ở vị trí in-service.

4). Nguyên tắc hoạt động của relay dòng dầu:

Rơle dòng dầu bộ đổi nấc dùng để bảo vệ bộ đổi nấc dưới tải và máy biến thế.

Mô tả rơle dòng dầu

Hình 1: Rơle dòng dầu của bộ đổi nấc

Nguyên lý rơle dòng dầu

Hình 2: Nguyên tác hoạt động của rơle dòng dầu

Khi bộ đổi nấc của MBA vận hành bình thường, dầu chuyển động do giản nở theo nhiệt độ relay dòng dầu hoạt động bình thường. Khi có sự cố bên trong MBA, luồng dầu và hơi sinh ra phụt mạnh từ thùng dầu của bộ đổi nấc qua rơle dòng dầu đến thùng dầu phụ của bộ đổi nấc. Lưu lượng dầu đi qua lớn hơn giá trị cài đặt rơle dòng dầu sẽ tác động. Khi relay dòng dầu tác động làm đóng tiếp điểm. Tiếp điểm này đóng sẽ đi cắt máy cắt các phía máy biến áp và đi báo hiệu sự tác động của của rơle dòng dầu.

5/. Kiểm tra đĩa van của rơle dòng dầu.

Dùng hai nút test ở trên đỉnh hộp rơle và quan sát vị trí đĩa van qua của kiểm tra.

– Nhấn nút OFF: đĩa van đi lệch.

– Nhấn nút in-service: đĩa van ở vị trí thẳng đứng.

6/. Vân hành rơle dòng dầu.

Khi các máy cắt bật do tác động của rơle 80, tiến hành như sau:

– Xác định thời điểm máy cắt bật.

– Xác định tình trạng vận hành của bộ đổi nấc.

Nhằm mục đích an toàn, cô lập mạch cấp nguồn cho motor bộ đổi nấc bằng cách cắt cầu chì, áp tô mát bảo vệ motor, nhằm ngăn ngừa bộ đổi nấc hoạt động do điều khiển từ xa.

– Kiểm tra ngoài võ hộp đổi nấc. Nếu có rò dầu, thì lập tức đóng van chặn dầu lên thùng dầu phụ.

Please follow and like us:
0
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Enjoy this blog? Please spread the word :)