Relay quá dòng kiểu MiCOM P12X

Giới thiệu giao diện Relay

1/. Màn hình tinh thể lỏng (LCD):

Mặt trúc Relay Micom P12x có một màn hình tinh thể lỏng mà trên đó sẽ hiển thị các dữ liệu: giá trị cài đặt, đo lường và sự cố… dữ liệu có thể được truy cập thông qua hệ thống menu và 7 phím nhấn.

2/. Các led chỉ báo:

8 led bên trái giao diện Relay gồm các led với màu sắc và chức năng sau:

– LED1 –Màu đỏ – TRIP: Bình thường led này không sáng. Khi Relay tác động cắt MC, đèn này lập tức sáng.

– LED2 – Màu cam – ALARM: Bình thường led này không sáng. Nhưng khi dòng thấp đến ngưỡng báo động hoặc khi Relay tác động cắt MC, đèn này sẽ sáng.

– LED3 – Màu cam – EQUIP FAILURE: Led này sẽ sang khi có hư uỏng bên trong Relay.

– LED4 – Màu xanh – AUX SUPPLY: Bình thường led này sáng, chứng tỏ Relay đang hoạt động tốt.

– LED5-8: không sử dụng.

3/. Các phím nhấn:

Gồm 7 phím nhấn chia thành 2 nhóm:

– ALARM keys:

Hai phím “” và “” được dùng để đọc và nhận biết sự cố. Khi sự cố xảy ra, muốn xem thông tin sự cố nhấn phím “”. Khi xem thông tin đến cuối cùng nhấn phím “” thoát ra màn hình mặc định.

– Cách thức đọc thông tin sự cố

Sau khi bảo vệ phát lệnh cắt MC, màn hình sẽ tự động chuyển sang màn hình của sự cố. Đó là màn hình cờ hiệu cho loại sự cố vừa rồi và đồng thời đèn Led đỏ sáng lên nhằm báo hiệu cho điều hành viên biết được “Relay đã tác động”.

Để xóa đèn đỏ, nhấn nút [O] dài. Khi xoá như vậy, thông tin về sự cố sẽ không mất đi mà nó chỉ bị xoá khỏi màn hình.

Để đọc thông tin sự cố, tiến hành tuần tự các bước sau:

– Nhấn [F] ngắn màn hình hiển thị sự cố Fn.

– Tiếp tục nhấn [F] ngắn nếu muốn xem chi tiết sự cố Fn.

– Nếu muốn xem chi tiết sự cố Fn-1 khi màn hình đang hiển thị sự cố Fn, nhấn [O] dài. Lúc đó màn hình sẽ hiển thị sự cố Fn -1. Muốn xem chi tiết nhấn [f] ngắn.

– Muốn xem chi tiết các sự cố trước đó thì tiến hành tương tự.

3/. Ý nghĩa các thông số truy cập:

0100    FLT RECORDS      Menu sự cố

0101    Fault No                   Số sự cố muốn hiển thị, có thể truy cập 5 sự cố gần nhất

0101    Fn G1                       Cờ chỉ báo nhóm cài đặt G1 hoạt động ( không cài đặt G2)

0103    Va                            Điện áp pha A( được đo lúc sự cố)

0104    Vb                            Điện áp pha B (đươc đo lúc sự cố)

0105    Vc                            Điện áp pha C (được đo lúc sự cố)

0107    V2                            Giá trị cao nhất của điện áp thứ tự nghịch lúc sự cố

0108    Freq                          Tần số lúc sự cố

010A   Vab                          Giá trị điện áp Vab lúc sự cố

010B   Vbc                          Giá trị điện áp Vbc lúc sự cố

010C   Vca                           Giá trị điện áp Vca lúc sự cố

010D   V0

0110    Clear = [O]               Khi dòng này được hiển thị trên màn hình, nếu muốn xoá thông tin sự cố đang truy cập, nhấn [O] dài.

Please follow and like us:
0
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Enjoy this blog? Please spread the word :)