Relay quá dòng (Toshiba GRD 110)

A/. Giới thiệu giao diện của relay GRD 110:

Phía mặt trước của RL gồm có: Màn hình tinh thể lỏng (LCD), các phim chức năng, phím “WIEW”,”RESET”, jach chỉ báo, cổng giao tiếp RS232 và những đèn led tín hiệu.

B/. Các đèn led và nút điều khiển.

1/. LCD

Màn hình LCD, được cung cấp với 2 dòng, 16 ký tự đèn nền (backlight), hiển thị thông tin chi tiết của nội bộ Relay chẳng hạn như “Records” “Status” và Settings”. Bình thường màn hình LCD tắt, nhưng nhấn phím “VIEW” sẽ hiển thị màn hình mặc định và nhấn phím bất kỳ khác phím “VIEW” và phím “RESET” sẽ hiển thị màn hình menu.

Màn hình được tắt bằng cách nhấn các phím “RESET” hoặc phím “END”. Nếu màn hình hiển thị bất kỳ được để 5 phút hoặc lâu hơn mà không hoạt động, đèn nền sẽ tắt.

2/. Đèn led chỉ thị

Ở mặt trước của Relay có 6 đèn led hiển thị với chức năng như sau:

a/. Led xanh (IN SERVICE): báo hiệu Relay đã được  cấp nguồn và đang ở trạng thái làm việc.

b/. Led đỏ (Alarm): báo hiệu Relay đã phát hiện được sự cố, có thể là sự cố trên lưới điện hoặc bất thường trong bản thân Relay.

c/. Led đỏ (Trip): Relay đã phát tín hiệu cắt máy cắt.

d/. Led đỏ (LED1 ¸ LED3): Người dùng có thể cài đặt.

3/. Các phím chức năng điều khiển:

a/. , ,  và : Dùng để di chuyển giữa các hàng hiển thị trên màn hình. Những phím được đánh dấu , ,  và  cũng dùng để nhập những giá trị bằng số và những chuổi văn bản.

b/. Phím “CANCEL”: Dùng để hủy bỏ các mục trên màn hình để trở về màn hình phía trước.

c/. Phím “ENTER”: Dùng để chọn các hạng mục.

d/. Phím “END”: Dùng để kết thúc thao tác, trở về màn hình ban đầu.

e/. Phím “VIEW”: Nhấn phím trên để vào xem các giá trị đo lường, sự cố mới nhất và phần giám sát của relay.

f/. Phím “RESET”: Dùng để tắt hiển thị ( Dùng để reset relay).

C/. Nội dung của Menu

Các dữ liệu liên quan đến relay và vài trị số cài đặt cho relay được nhóm lại thánh từng Menu chính. Trong các Menu chính này lại được chia ra thành các Menu con. Dữ liệu chứa trong bộ nhớ của relay được chia thành 05 “Menu” chính bao gồm:

1: “Record”

2: “Status”

3: “Setting(view)”

4: “Setting (change)”

5: “Test”

D/. Các thông số sự cố cơ bản

Fault Record

Ngày / Tháng / Năm Thời gian / / / ::.

(Ví dụ: 04 / Tháng Mười Một / 1997 15:09:58.442)

Fault phase:

Prefault giá trị

Ia: A

Ib: A

Ic: A

IE: A

ISE: A

I1: A

I2: A

I2 / I1 :

Fault values

Ia: A

Ib: A

Ic: A

IE: A

ISE: A

I1: A

I2: A

I2 / I1 :

THM: %

I1, I2: Cường độ của dòng điện thứ tự thuận, thứ tự ngịch.

Ia, Ib, Ic: Cường độ của dòng điện

Ie, Ise: Cường độ của dòng điện trung tính

%THM: Phần trăm công suất nhiệt

E/. Hướng dẫn truy xuất Relay

1/. Truy xuất trong chế độ bình thường :

Người sử dụng có thể truy cập bất kỳ chức năng nào như “Record”, “Status”, ”Setting” và “Test” bằng màn hình LCD và các phím chức năng.

Khi Relay vận hành bình thường thì đèn led “IN SERVICE” màu xanh sẽ sáng và màn hình LCD sẽ tắt.

a) Muốn hiển thị màn hình mặc định:

Nhấn “VIEW” đèn màn hình LCD đang tắt sẽ sáng. Màn hình lập tức hiển thị các chức năng “METERING”, “LATEST FAULT”,”AUTO SUPER VISION”. Đây là màn hình mặc định, chúng hiển thị mà không cần phải truy cập vào cây menu. Chức năng “LATEST FAULT” và “AUTO SUPERVISION” chỉ hiển thị khi có dữ liệu vào. Muốn tắt màn hình nhấn “RESET” hoặc màn hình sẽ tắt sau 5s.

Khi đèn màn hình LCD đang tắt, nhấn bất kỳ phím khác phím “VIEW”  và phím “RESET” màn hình hiển thị các chức năng “MENU” trên cùng.

Khi màn hình hiển thị các chức năng “MENU”, nhấn phím “RESET” màn hình LCD sẽ tắt, nhấn bất kỳ phím khác phím “VIEW”  và phím “RESET” để màn hình hiển thị các chức năng “MENU” trên cùng. Nhấn phím “END” khi muốn tắt đèn màn hình LCD.

Bước 1: Nhấn phím “VIEW”: vào Menu, chọn : (2 lần) vào Mettering, chon tiếp  (1 lần)  hiển thị dòng điện, điện áp …

Bước 2: Nhấn phím ,  và nhấn “ENTER” xem thông tin cụ thể.

b) Muốn truy cập vào cây menu :

–   Truy cập vào menu khi màn hình đang tắt: nhấn bất kỳ phím nào khác phím “VIEW”, và “RESET”

–   Truy cập vào Menu khi màn hình đang hiển thị các chức năng mặc định: nhấn phím “END” để tắt màn hình mặc định, sau đó nhấn bất kỳ phím nào khác phim “VIEW” và phím “RESET”

Khi vào menu, muốn truy cập vào các menu con, nhấn số của menu con mà bạn muốn truy cập. Màn hình sẽ hiển thị menu đó, trong mỗi menu sẽ có những menu chức năng khác kèm theo số của các menu đó. Muốn các menu chức năng đó, nhấn tiếp tục con số của menu mà bạn muốn vào.

Vì màn hình LCD chỉ hiển thị được 4 dòng nên nếu menu bạn muốn xem nhiều hơn 4 dòng thì bạn có thể xem tiếp dữ liệu bằng cách nhấn các phím,

Muốn truy cập vào các menu khác, làm tương tự. Tham khảo thêm cây menu để biết các menu con.

2/. Truy xuất trong chế độ sự cố:

Sau khi relay bảo vệ đưa tín hiệu cắt máy cắt, màn hình sẽ tự động chuyển sang màn hình sự cố. Đó là màn hình cờ hiệu cho loại sự cố vừa rồi và đồng thời Led đỏ (Trip) cháy sáng lên nhằm báo hiệu cho điều hành viên biết được “Relay đã tác động”.

Sau khi đã ghi nhận sự cố, xóa Led đỏ (Trip), nhấn phím Reset đèn đỏ tắt. Để xem thông tin về sự cố vừa xảy ra, ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Nhấn phím “VIEW”: vào Menu, chon  (1 lần), nhấn  (1 lần) vào Fault Record ( ghi nhận sự cố).

Bước 2: Nhấn phím ,  xem thông tin cụ thể.

Trong trường hợp muốn đọc thông tin về các sự cố xảy ra trước đó, ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Nhấn “VIEW”: vào Menu, chọn  (1 lần) vào Fault record, chọn tiếo số 1 vào Display: hiển thị ngày, giờ các sự cố đã lưu ( từ 1 đến 4).

Bước 2: Nhấn phím ,  và nhấn phím ENTER xem thông tin cụ thể sự cố đã lưu.

Nếu có sự cố xuất hiện và một lệnh cắt ở ngõ ra khi màn hình đang tắt, màn hình sẽ tự động hiển thị “LATEST FAULT” và đèn “TRIP” màu đỏ sẽ sáng màn hình hiển thị nội dung sự cố (sự cố pha nào…)

Muốn xem tiếp “METERING” và “AUTO SUPERVISION” nhấn “VIEW”

Muốn xem chi tiết của sự cố vào menu “FAULT RECORD”  bằng cách :

–   Nhấn “END” để tắt màn hình mặc định

–   Nhấn bất kỳ phím nào khác “VIEW” và “RESET” để vào menu chính.

–   Nhấn u (1 lần) (= record) để vào menu con record

–   Nhấn phím ENTER (=FAULT RECORD) để vào menu FAULT RECORD.

–   Nhấn phím ENTER (= display) màn hình sẽ hiển thị những sụ cố được lưu trữ trong relay theo trình tự từ mới đến cũ.

–   Di chuyển con trỏ bàn phím ,  đến sự cố mà bạn cần xem, nhấn “ENTER” để xem chi tiết sự cố . Muốn xem tiếp dữ liệu nhấn ,

–   Để tắt đèn “TRIP”, thì bạn trở về màn hình mặc định và nhấn “RESET”. Tuy nhiên nếu sự cố vẫn chưa được giải trừ thì không thể  reset được.

Chú ý: Trong lúc đang truy xuất vào các menu thì phím “VIEW” và “RESET” không có tác dụng.

Please follow and like us:
0
 

One thought on “Relay quá dòng (Toshiba GRD 110)

  • 09/05/2019 at 3:56 Chiều
    Permalink

    ko hiển thị sơ đồ

     
    Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Enjoy this blog? Please spread the word :)