Vấn đề sai số của máy biến điện áp

1/. Giới thiệu

Máy biến điện áp (Voltage Transformer – VT) được dùng trong hệ thống điện. Với mục đích, cung cấp tín hiệu cho hệ thống đo lường và hệ thống bảo vệ. Sai số của VT là vấn đề đáng được quan tâm nhất đối với VT. Vì sai số của VT ảnh hưởng đến giá trị đo đếm và bảo vệ của hệ thống điện.

Sai số của VT là do có tổn thất bên trong VT. Nên điện áp đo được bên thứ cấp Kđm x U2 khác với điện áp thực tế bên sơ cấp U1. Do vậy, có sai số về giá trị điện áp ΔU và sai số về góc δ.

2/. Sai số về trị số điện áp của máy biến điện áp:

Công thức tính sai số điện áp ΔU% của VT:

Sai số của máy biến điện áp

3/. Sai số về góc của máy biến điện áp:

Góc lệch pha giữa véctơ điện áp vecto u1 và véctơ Kđm x vecto u2 gọi là sai số góc của VT. Sai số này có thể âm hay dương tùy theo véctơ Kđm x vecto u2 nhanh hay chậm pha so với véctơ vecto u1.

Thông số của máy biến điện áp HGT

Hình 1: Thống số kỹ thuật máy biến điện áp HGT

Please follow and like us:
0
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Enjoy this blog? Please spread the word :)