Sơ đồ cầu đa giác

Như thế nào là sơ đồ cầu đa giác? Bài viết này trình bày kết cấu sơ đồ cầu đa giác.

1/. Kết cấu của sơ đồ cầu đa giác

Thanh cái khép kín thánh 1 vòng, phân đoạn bằng máy cắt theo số mạch nên nhánh rẽ từ thanh cái ra không đặt máy cắt mà chỉ đặt dao cách ly. Một máy cắt dùng 2 mạch. Ví dụ: máy cắt MC1 cho đường dây D-1 và máy biến áp T1. Tổng số máy cắt bằng tổng số mạch. Rơ le bảo vệ mạch đi tác động đồng thời 2 máy cắt. Có thể sửa chữa bất kỳ máy cắt nào mà không phải gián đoạn đường dây hay máy biến áp. Dao cách ly chỉ dung khi sửa chữa thiết bị.

2/. Ưu điểm của sơ đồ cầu đa giác.

Sơ đồ đơn giản, đảm bảo tính năng tương tự sơ đồ 2 máy biến áp cho một mạch nhưng giảm chi phí thiết bị, xây dựng.

Please follow and like us:
3
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Enjoy this blog? Please spread the word :)