Các sơ đồ điều chỉnh điện áp thường dùng

Các sơ đồ điều chỉnh điện áp thường dùng trên lưới điện như điều chỉnh tập trung, điều chỉnh cục bộ.

1/. Điều chỉnh điện áp tập kiểu trung:

Với lưới cao áp, người ta điều chỉnh áp bằng các cách sau:

– Điều chỉnh áp phát của máy phát.

– Sử dụng bộ đổi nấc dưới tải của máy biến áp.

– Dùng bộ điều chỉnh đường dây.

– Bù dọc

– Bù ngang sử các tụ điện cao thế hay máy bù đồng bộ.

điểu chỉnh điện áp kiểu tập trung

2/. Điều chỉnh điện áp kiểu cục bộ:

Với lưới điện trung áp và hạ áp, khi điều chỉnh tập trung chưa đảm bảo chất lượng điện áp.

– Điều chỉnh đầu đường dây chính.

điểu chỉnh điện áp đường dây chính

– Điều chỉnh đầu đường dây cho một hoặc một nhóm máy biến áp phân phối.

điểu chỉnh điện áp với bộ điều chỉnh điện áp

– Dùng các bộ tụ điện để thay đổi điện áp.

điểu chỉnh điện áp với bộ tụ điện hạ thế

điểu chỉnh điện áp với bộ tụ điện hạ thế

Please follow and like us:
0
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Enjoy this blog? Please spread the word :)