Sơ đồ nhất thứ hệ thống hai thanh cái có phân đoạn

Sơ đồ nhất thứ hai hệ thống thanh cái có phân đoạn như thế nào? Bài viết này sẽ trình bày kết cấu sơ đồ nhất thứ hai hệ thống thanh cái có phân đoạn.

Kết cấu sơ đồ nhất thứ hệ thống hai thanh cái có phân đoạn.

Thường chỉ phân đoạn trên một thanh cái, bình thường làm việc trên thanh cái có phân đoạn, thanh cái kia dùng dự phòng. Mỗi phân đoạn có máy cắt thanh cái – MCTC riêng để duy trì làm việc song song của các nguồn khi sửa chữa bất kỳ phân đoạn nào.

a/. Phân đoạn trên một thanh cái.

phan doan tren mot thanh cai

b/. Phân đoạn trên hai thanh cái.

phan doan tren hai thanh cai

Please follow and like us:
0
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Enjoy this blog? Please spread the word :)