Sơ đồ nhất thứ hệ thống hai thanh cái

Sơ đồ nhất thứ hệ thống hai thanh cái như thế nào? Bài viết này sẽ trình bày về kết cấu, vận hành, sửa chữa và ưu nhược điểm của sơ đồ nhất thứ hệ thống hai thanh cái.

1/. Kết cấu của sơ đồ nhất thứ hệ thống hai thanh cái.

Gồm hai thanh cái riêng biệt nối với nhau qua máy cắt nối thanh cái (MCTC). Mỗi nguồn và mỗi đường dây nối với thanh cái qua hai dao cách ly thanh cái và một máy cắt (hay hai máy cắt).

Với hai hệ thống thanh cái có thể thục hiện một số thao tác sau:

+ Sửa chữa thanh cái mà trang thiết bị không ngưng làm việc, các phụ tải tiêu thụ điện không bị ngưng cung cấp điện.

+ Sửa chữa bất kỳ dao cách ly thanh cái nào, chỉ cần cắt điện dao cách ly thanh cái đó.

+ Sửa chữa máy cắt bất kỳ mạch nào, mà không phải ngừng nó trong thời gian dài.

+ Phục hồi nhanh sự làm việc của trang thiết bị sau khi xảy ra sự cố ngắn mạch thanh cái làm việc.

2/. Vận hành của sơ đồ nhất thứ hệ thống hai thanh cái.

+ Làm việc trên một thanh cái:

lam viec tren mot thanh cai

Chỉ có một thanh cái làm việc (TCLV), còn thanh cái kia để dự phòng (TCDP) (bất kỳ thanh cái nào cũng có thể là thanh cái làm việc hay thanh cái dự phòng). Các dao cách ly thanh cái thuộc thanh cái làm việc – TCLV ở vị trí đóng, các dao cách ly thanh cái thuộc thanh cái dự phòng – TCDP ở vị trí mở. Máy cắt nối thanh cái – MCTC ở trạng thái mở.

+ Làm việc trên cả hai thanh cái:

Còn gọi là tình trạng làm việc với các mạch được đấu có quy định.

lam viec tren ca hai thanh cai

Cả hai thanh cái đều đồng thời làm việc, máy cắt MCTC ở vị trí đóng. Các nguồn và các đường dây được phân bố thích hợp giữa các thanh cái.

Ví dụ: Nguồn N – 1 và đường dây D – 1, D – 3 nối vào thanh cái 1, nguồn N – 2 và đường dây D – 2, D – 4 nối vào thanh cái 2. Khi đó trang bị bình thường làm việc như một hệ thống thanh cái phân đoạn bằng máy cắt nhưng linh hoạt hơn vì có khả năng thay đổi vị trí mạch giữa các thanh cái (khi thay đổi sơ đồ lưới điện, thay đổi tình trạng làm việc của hệ thống điện).

+ Sửa chữa thanh cái làm việc – TCLV:

Trước khi đưa thanh cái làm việc – TCLV vào sửa chữa, phải chuyển tất cả nguồn và đường dây qua thanh cái dự phòng – TCDP.

Đầu tiên kiểm tra tình trạng làm việc của thanh cái dự phòng – TCDP bằng cách đóng máy cắt thanh cái – MCTC để đưa điện áp vào thanh cái dự phòng – TCDP sau khi đã xác định về an toàn (không có người làm việc trên thanh cái dự phòng – TCDP, cũng như gở tất cả các dây đấu tắt, dây nối đất, …). Nếu có ngắn mạch trên thanh cái dự phòng – TCDP, máy cắt thanh cái – MCTC sẽ bật, còn tất cả các thiết bị khác vẫn hoạt động bình thường. Nếu máy cắt thanh cái – MCTC đóng tốt, có thể cô lập rơ le bảo vệ máy cắt này để tránh bật do quá tải trong quá trình chuyển mạch cung cấp từ thanh cái làm việc – TCLV qua thanh cái dự phòng – TCDP.

Lần lượt đóng các dao cách ly thanh cái thuộc thanh cái dự phòng – TCDP của tất cả các nguồn và đường dây, sau đó lần lượt mở tất cả các dao cách ly thanh cái thuocj thanh cái làm việc – TCLV. Thao tác này an toàn cho con người và thiết bị (dao cách ly) vì lưỡi dao và ngàm cố định đều có cùng điện áp.

Cuối cùng mở máy cắt thanh cái – MCTC và dao cách ly thanh cái – DCLTC của nó nối vào thanh cái làm việc – TCLV để cô lập thanh cái làm việc – TCLV đưa ra sửa chữa.

+ Sửa chữa dao cách ly thanh cái.

sua chua dao cach ly thanh cai

Ví dụ: Cần sửa chữa dao cách ly DCL – 1 của nguồn N – 1, nối vào thanh cái 1 – TC1:

– Mở máy cắt MC1 và dao cách ly DCL1, DCL3.

– Chuyển các nguồn và các đường dây còn lại qua thanh cái 2 – TC2.

– Sau cùng mở dao cách ly DCL4 của máy cắt thanh cái – MCTC.

+ Sửa chữa máy cắt của một trong các mạch.

sua chua may cat cua mot trong cac ngan lo

Ví dụ: Sửa chữa máy cắt của đường dây D – 2, thanh cái làm việc – TCLV.

– Đầu tiên kiểm tra thanh cái dự phòng – TCDP bằng cách đóng máy cắt thanh cái – MCTC. Nếu thanh cái dự phòng – TCDP bình thường thì mở máy cắt thanh cái – MCTC và dao cách ly của nó.

– Sau khi tháo máy cắt của đường dây D -2 và thay bằng một đoạn dây nối tắt, Sau khi nối tắt, đóng dao cách ly thanh cái của D – 2 vào thanh cái dự phòng – TCDP và dao cách ly đường dây rồi đóng máy cắt thanh cái – MCTC (trước đó đã chỉnh định rơ le bảo vệ máy cắt thanh cái – MCTC phù hợp trị số của rơ le đường dây D – 2).

Như vậy đường dây D – 2 được đưa vào vận hành với máy cắt thanh cái làm nhiệm vụ máy cắt đường dây.

+ Khôi phục nhanh chóng dau khi ngắn mạch trên thanh cái.

Khi ngắn mạch trên thanh cái làm việc – TCLV, tất cả các nguồn và đường dây đều bị bật. Ngắn mạch có thể thoáng qua, nên để khôi phục nhanh chóng trang thiết bị tái lập làm việc, trước hết thử khôi phục tình trạng làm việc của chính thanh cái này bằng cách đóng máy cắt của bất kỳ nguồn nào để đưa điện áp vào thanh cái làm việc – TCLV. Nếu máy cắt này lại bật ra thì cắt tất cả máy cắt đường dây, chuyển dao cách ly thanh cái tất cả các mạch từ thanh cái làm việc sang thanh cái dự phòng rồi lần lượt đóng máy cắt các nguồn và máy cắt đường dây.

3/. Ưu điểm của sơ đồ nhất thứ hệ thống hai thanh cái:

– Linh hoạt trong vận hành (sửa chữa thanh cái, giảm thời gian gián đoạn do sự cố thanh cái) nhất là khi không có nguồn dự phòng cho các phụ tải bằng đường day hay khi dự phòng không đầy đủ.

– Máy cắt nối thanh cái chuyển mạch từ hệ thống thanh cái này qua hệ thống thanh cái khác mà không làm ngưng cung cấp điện.

4/.  Nhược điểm của sơ đồ nhất thứ hệ thống hai thanh cái:

– Dùng dao cách ly thanh cái như thiết bị thao tác (thực hiện chuyển mạch khi trong mạch có dòng điện phu tải). Sự nhầm lẫn trong trình tự chuyển mạch có thể đưa đến cắt đường dây bằng dao cách ly làm sinh hồ quang, tạo ngắn mạch trên thanh cái, kết quả là toàn bộ thiết bị phải ngưng hoạt động.

– Có khả năng cắt tất cả trang thiết bị khi ngắn mạch trên thanh cái làm việc – TCLV.

– Cần có thời gian ngừng cung cấp điện đường dây để chuyển mạch và đấu nối tắt khi sửa chữa máy cắt đường dây.

– Số lượng dao cách ly nhiều, làm tăng khối lượng kim loại màu, phức tạp thiết bị, do đó tăng chi phí xây dựng.

5/. Áp dụng của sơ đồ nhất thứ hệ thống hai thanh cái:

– Các tram nhỏ, vừa, có công suất nguồn nhỏ.

– Các nhược điểm của hệ thống hai thanh cái có thể khắc phục bằng các biện pháp.

+ Đồng thời làm việc trên cả hai thanh cái (mạch đấu có quy định).

+ Phân đoạn thanh cái.

+ Dùng thanh cái mạch vòng.

+ Nối mạch đấu qua hai máy cắt.

+ Dùng thiết bị liên động chống thao tác sai dao cách ly, đặt giữa bộ truyền động máy cắt và bộ truyền động dao cách ly. Gồm các loại:

*) Khóa liên động cơ khí cho phép đóng máy cắt khi dao cách ly mở nhưng không cho phép đóng cắt dao cách ly khi máy cắt đang đóng.

*) Ổ khóa đặc biệt lắp trên bộ truyền động máy cắt và dao cách ly. Tất cả ổ khóa bộ truyền động máy cắt và dao cách lycuar một mạch (đường dây, nguồn) đều dùng chung một chìa khóa. Bình thường chìa khóa này cắm ở ổ khóa bộ truyền động máy cắt. Khi máy cắt mở thì mới lấy được chìa khóa này ra để mở ổ khóa dao cách ly, thao tác dao cách ly. Khi máy cắt đóng thì không thể nào lấy được chìa khóa ra.

*) Khóa liên động điện từ cũng không cho phép thao tác dao cách ly khi máy cắt đang đóng, bằng cách làm hở mạch điện thao tác cầu dao. Chỉ khi máy cắt đã mở, dòng điện thao tác mới được nối liền qua tiếp điểm phụ của máy cắt cho phép thao tác bộ truyền động dao cách ly. Khóa liên động điện từ dễ thực hiện những không thấy được rõ ràng và cần phải đặt cáp cho mạch điện thao tác, được dùng chủ yếu cho hệ thống thanh cái vì khó đặt liên động cơ khí.

Please follow and like us:
3
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Enjoy this blog? Please spread the word :)