Sơ đồ nhất thứ hệ thống một thanh cái mạch vòng

Sơ đồ nhất thứ một hệ thống thanh cái mạch vòng như thế nào? Bài viết này sẽ trình bày và phân tích ưu nhược điểm của sơ đồ nhất thứ hệ thống một thanh cái mạch vòng.

a/ Kết cấu của sơ đồ nhất thứ hệ thống một thanh cái mạch vòng.

Ngoài thanh cái làm việc bình thường thêm một thanh cái mạch vòng (TCV) (Spare bus, transfer bus) nối với các nguồn và đường dây của thanh cái làm việc bình thường qua dao cách ly mạch vòng (DCLV). Máy cắt mạch vòng (MCV) liên lạc hai thanh cái qua dao cách ly thanh cái và dao cách ly mạch vòng (xem sơ đồ hình 1). Bình thường máy cắt mạch vòng và dao cách ly mạch vòng đều mở, thanh cái mạch vòng chỉ để dự phòng, không làm việc.éo do he thong mot thanh cai mach vong

Ví dụ: Khi sửa chữa máy cắt MC3 của đường dây D-3, thì đóng 2 dao cách ly mạch vòng DCLV-1, DCLV2, dao cách ly mạch vòng DCLV3 của đường dây D-3 và máy cắt mạch vòng MCV, sau đó mở máy cắt MC3 và 2 dao cách ly liên hệ DCL3-1, DCL3-2. Đường dây D-3 nhận điện từ thanh cái vòng TCV.

Trường hợp thanh cái phân đoạn, mỗi phân đoạn cũng đặt máy cắt phân đoạn như trên. Tuy nhiên để tiết kiệm máy cắt, có thể:

– Chỉ đặt một máy cắt vòng chung cho hai phân đoạn (sơ đồ hình 2), nối vào hai phân đoạn qua hai dao cách ly.

mot thanh cai mach vong

– Dùng máy cắt phân đoạn đảm nhiệm thêm việc máy cắt mạch vòng và nối với bất kỳ phân đoạn nào của thanh cái làm việc (sơ đồ hình 3). Trong trường hợp này, máy cắt này không thể làm việc như máy cắt phân đoạn và máy cắt đường vòng.

mot thanh cai mach vong h3

– Khi cần sửa chữa một phân đoạn của thanh cái làm việc – TCLV vẫn không làm gián đoạn điện.

Ví dụ: Khi cô lập phân đoạn 2 – PD2, các đường dây vẫn được cung cấp từ phân đoạn 1 – PD1 qua máy cắt mạch vòng – MCV, dao cách ly mạch vòng – DCLV, tương tự sơ đồ hình 1. Tuy nhiên, so với sơ đồ hình 1 thì sơ đồ hình 2, sơ đồ hình 3 có kinh tế hơn (giảm số lượng máy cắt) nhưng phương diện vận hành kém hơn.

b/ Ưu điểm của sơ đồ nhất thứ hệ thống một thanh cái mạch vòng.

Không gián đoạn điện đường dây khi sửa chữa máy cắt đường dây.

c/ Nhược điểm của sơ đồ nhất thứ hệ thống một thanh cái mạch vòng.

Như hệ thống một thanh cái khi có sự cố thanh cái.

d/ Áp dụng của sơ đồ nhất thứ hệ thống một thanh cái mạch vòng.

Cho trạm nhỏ (do nhược điểm trên) và rộng rãi cho trạm 110kV trở lên.

 

Please follow and like us:
4
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Enjoy this blog? Please spread the word :)