Sơ đồ nhất thứ hệ thống một thanh cái phân đoạn

Như thế nào là sơ đồ nhất thứ một hệ thống thanh cái phân đoạn? Bài viết này sẽ trình bày và phân tích ưu nhược điểm của sơ đồ nhất thứ một hệ thống thanh cái phân đoạn.

1/. Kết cấu của sơ đồ nhất thứ hệ thống một thanh cái phân đoạn.

Thanh cái được phân thành nhiều đoạn độc lập nhau, gọi là phân đoạn. Số phân đoạn quy định do số lượng và công suất nguồn, sơ đồ lưới điện, chế độ vận hành. Thường chọn số phân đoạn bằng số nguồn. các phụ tải quan trọng được cung cấp từ hai phân đoạn khác nhau để giảm thiểu gián đoạn điện.

Ta có thể phân đoạn bằng dao cách ly phân đoạn (DCLPĐ) hay máy cắt phân đoạn (MCPĐ):

a/. Phân đoạn bằng dao cách ly phân đoạn

Hai dao cách ly phân đoạn đặt nối tiếp nhau để chỉ cần cắt một phân đoạn khi sửa chữa dao cách ly này. Bình thường dao cách ly phân đoạn có thể đóng hay mở. Nếu đóng các nguồn làm việc song song, do đó đảm bảo tình trạng làm việc kinh tế hơn nhưng khi ngắn mạch một phân đoạn thì sẽ bật tất cả nguồn, toàn bộ thiết bị mất điện. Nếu dao cách ly phân đoạn mở, các nguồn làm việc riêng lẻ, khi ngắn mạch phân đoạn nào thì chỉ gián đoạn điện phân đoạn đó mà thôi, tức là chỉ ảnh hưởng một phần trang bị điện. Như vậy dao cách ly phân đoạn không loại trừ việc ngưng cung cấp điện, dù trong thời gian ngắn của toàn bộ trang bị điện khi bị ngắn mạch một trong các phân đoạn.

phan doan bang dao cach ly ohan doan

b/. Phân đoạn bằng máy cắt phân đoạn

Máy cắt phân đoạn tăng tính đảm bảo cung cấp điện hơn. Bình thường máy cắt phân đoạn có thể đóng hoặc mở. Nếu ở trạng thái mở thì bộ phận tự động đóng nguồn dự phòng sẽ đóng máy cắt phân đoạn khi máy cắt bất kỳ nguồn nào bị bật. Nếu ở trạng thái đóng, khi sự cố một phân đoạn nào thì máy cắt phân đoạn và máy cắt nguồn của phân đoạn đó sẽ tự động bật, các phân đoạn còn lại vẫn làm việc bình thường. Như vậy một trong các phân đoạn luôn luôn làm việc ngay cả trường hợp ngắn mạch trên thanh cái.

phan doan bang may cat ohan doan

2/. Ưu điểm của sơ đồ nhất thứ hệ thống một thanh cái phân đoạn.

– Tăng tính đảm bảo làm việc cho hệ thống một thanh cái, do đó tăng tính đảm bảo cung cấp điện liên tục.

– Thiết bị không phức tạp, không đắt tiền nhiều lắm.

c/ Nhược điểm của sơ đồ nhất thứ hệ thống một thanh cái phân đoạn.

– Có thể gián đoạn toàn bộ thanh cái khi dùng dao cách ly phân đoạn.

– Khi sửa chữa trên các phân đoạn, các phụ tải quan trọng bình thường được cung cấp từ hai phân đoạn sẽ không còn nguồn dự phòng, còn các phụ tải không dự phòng sẽ không được cung cấp điện (khắc phục bằng thanh cái đường vòng).

– Khi hư hỏng sửa chữa trên một trong các phân đoạn phải cắt nguồn nối vào phân đoạn này, do đó giảm công suất của trang thiết bị (khắc phục bằng cách nối một nguồn không phải vào một phân đoạn mà vào hai phân đoạn qua hai máy cắt).

– Khi sửa chữa máy cắt đường dây, phải cắt điện đường dây suốt thời gian sửa chữa (khắc phục bằng máy cắt vòng và thanh cái đường vòng).

d/ Áp dụng của sơ đồ nhất thứ hệ thống một thanh cái phân đoạn.

Cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng, có nguồn dự phòng, cung cấp từ hai phân đoạn khác nhau.

Please follow and like us:
0
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Enjoy this blog? Please spread the word :)