Sơ đồ nối dây ba máy biến điện áp

Bài viết này giới thiệu về hai sơ đồ nối dây ba máy biến điện áp phổ biến đó là Sơ đồ nối dây ba máy biến điện áp theo kiểu hình sao nối đất – sao nối đất (YN/yn) và Sơ đồ nối dây ba máy biến điện áp theo kiểu hình sao nối đất – sao nối đất – tam giác hở (Yn/yn/ê)

a) Sơ đồ nối dây ba máy biến điện áp theo hình sao nối đất – sao nối đất (YN/yn)

so do dau day may bien dien ap kieu hinh sao sao

Điện áp pha phía thứ cấp là:

cong thuc tinh U2A

cong thuc tinh U2B

cong thuc tinh U2C

Với Ku = tỉ số biến đổi điện áp của máy biến điện áp

Điện áp dây khi ba pha cân bằng:

U2AB = U2BC = U2CA =U2A =U2B =U2C

* Nối dây sơ cấp và thứ cấp của ba máy biến điện áp đúng cực tính để đảm bảo sơ đồ vectơ điện áp đúng.

* Đặt chì hoặc áp-tô-mát để bảo vệ chống ngắn mạch thứ cấp. Cầu chì hoặc áp-tô-mát phải được đặt ở cả ba pha.

*) Điểm trung tính phía thứ cấp phải nối đất. Không đặt cầu chì, áp-tô-mát hoặc thiết bọ thao tác đóng ngắt trên dây dẫn nối đất.

b) Sơ đồ nối dây ba máy biến điện áp theo kiểu hình sao nối đất – sao nối đất – tam giác hở (Yn/yn/ê)

so do dau day may bien dien ap kieu hinh sao sao tam giac ho

*) Cuộn thứ cấp chính (110/V) nối YN, cấp tín hiệu cho các thiết bị đo đếm và rơ le bảo vệ. Các điện áp pha, điện áp dây như ở mục a.

* Cuộn thứ cấp phụ (110/3V) nối tam giác hở cấp tín hiệu điện áp Upq để kiểm tra tình trạng cách điện của lưới điện (gồm có vôn-mét đo điện áp thứ tự không, rơ le bảo vệ chạm đất xoay chiều 64A).

Khi vận hành bình thường, ba pha cân bằng, điện áp giữa hai cực hở mạch p, q là Up-q = U0 = 0.

Khi có chạm đất pha (A, B hoặc C) thì Up-q = U0 ≠ 0.

Please follow and like us:
2
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enjoy this blog? Please spread the word :)