Biến dòng điện dùng cho bảo vệ có thể dùng cho đo lường và ngược lại được hay không?

Trên hệ thống điện, máy biến dòng điện (current transformer – CT) được dùng để cung cấp tín hiệu cho hệ thống đo lường và hệ thống bảo vệ. Vậy câu hỏi đặt ra, CT bảo vệ có thể sử dụng cho đo lường. Hoặc ngược lại, CT đo lường có thể sử dụng cho bảo vệ được không?

Vấn đề trên được trả lời như sau. Không thể sử dụng CT bảo vệ cho đo lường hoặc ngược lại được.

Xem thêm: Máy biến dòng điện (CT) là gì.

Chúng ta hãy tìm hiểu vì sao không thể thực hiện được điều đó.

1/. Máy biến dòng điện dùng cho hệ thống đo lường.

giản đồ máy biến dòng điện đo lườngHình 1: Giản đồ mạch tử biến dòng điện dùng cho hệ thống đo lường

Về cấu tạo, CT dùng cho đo lường được thiết kế với mạch từ bão hòa sớm hơn CT dùng cho bảo vệ rất nhiều. Thông thường, dòng sơ cấp của CT đo lường chỉ đạt khoảng 2 đến 3 lần định mức thì lõi sắt đã bị bão hòa. Có nghĩa là khi dòng sơ cấp của CT tăng lên đến 2-3 lần định mức. Dẫn đến, dòng thứ cấp còn tăng lên tương ứng. Sau đó, cho dù dòng sơ cấp có tăng thêm đến đâu đi chăng nữa. Dòng thứ cấp không hề tăng thêm nữa. Điều này bảo đảm để dòng điện đi qua phần tử dòng điện của các thiết bị đo đếm không tăng lên được đến mức độ có thể gây ra hư hỏng các thiết bị này.

Tuy nhiên, khi dùng cho bảo vệ, CT đo đếm không phản ảnh được dòng sự cố (bên phía thứ cấp). Điều này dẫn đến rơ le có thể không đạt được trị số khởi động. Dẫn đến, rơ le không làm việc.

2/. Máy biến dòng điện dùng cho hệ thống bảo vệ.

giản đồ máy biến dòng điện bảo vệ

Hình 2: Giản đồ mạch từ áy biến dòng điện dùng cho hệ thống bảo vệ

Như trên, CT dùng cho hệ thống bảo vệ được thiết kế với mạch từ bão hòa chậm hơn CT đo lường rất nhiều. Thông thường, dòng sơ cấp có thể đạt vài chục lần định mức thì lõi thép mới bị bão hòa. Điều này bảo đảm dòng sự cố phản ánh đầy đủ được ở bên thứ cấp của CT. Do đó, rơ le làm việc tin cậy khi có sự cố.

Tuy nhiên, do ghi nhận được dòng sự cố lớn hơn nhiều lần dòng định mức. Nên khi dùng cho hệ thống đo đếm có thể làm hỏng các thiết bị này. Mặt khác, do đặc tính làm việc được thiết kế rất xa vùng bão hòa nên khi dòng sơ cấp nhỏ sẽ gặp sai số lớn.

Please follow and like us:
3
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Enjoy this blog? Please spread the word :)