Các thông số cơ bản của máy biến điện áp

1/. Giới thiệu

Máy biến điện áp (Voltage Transformer – VT) gồm các thông số chính như tỉ số biến, sai số, cấp chính xác, công suất. Cách tính và ý nghĩa của các thông số trên như thế nào? Bài viết này sẽ giúp các bạn trả lời câu hỏi trên.

2/. Tỉ số biến đổi điện áp định mức của máy biên điện áp

Tỉ số biến của máy biến điện áp

U1đm : Điện áp định mức sơ cấp;

U2đm : Điện áp định mức thứ cấp;

a) Sai số điện áp ΔU% của VT

Sai số của máy biến điện áp

b) Cấp chính xác của VT

Cấp chính xác VT là sai số lớn nhất về trị số điện áp khi VT làm việc trong điều kiện:

+ F=50Hz

+ U1 = 0.9 ÷ 1.1 U1đm

+ Phụ tải thứ cấp thay đổi từ 0.25 đến định mức;

+ Cosφ = 0.8

Cấp chính xác được chế tạo theo một trong các mức sau: 0.2; 0.5; 1.0 và 3.0.

3/. Phụ tải của máy biến điện áp

Phụ tải của VT là công suất biểu kiến ở mạch thứ cấp với giả thiết điện áp ở thứ cấp là định mức.

Công suất của máy biến điện áp

với Tổng trở của máy biến điện áp là tổng trở mạch ngoài của máy biến điện áp.

Thông số của máy biến điện áp KGT

Hình 1: Thông số cơ bản của Máy biến điện áp KGT

Please follow and like us:
4
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Enjoy this blog? Please spread the word :)