Thông số kỹ thuật cơ bản của máy biến dòng điện

Máy biến dòng điện gồm các thông số kỹ thuật cơ bản như tỷ số biến đổi dòng điện, sai số, cấp chính xác, công suất biểu kiến. Các thông số kỹ thuật cơ bản của máy biến dòng điện như thế nào. Bài viết này sẽ lần lượt giới thiệu các thông số kỹ thuật trên.

1/. Tỷ số biến đổi dòng điện của máy biến dòng điện.

ty so bien cua may bien dong dien

Với: I1đm là dòng điện định mức phía sơ cấp của máy biến dòng điện.

I2đm là dòng điện định mức phía thứ cấp của máy biến dòng điện.

2/. Sai số của máy biến dòng điện.

+ Về giá trị:

sai so cua may bien dong dien

+ Sai số góc δi là góc lệch pha giữa dòng điện phía sơ cấp và dòng điện phía thứ cấp của máy biến dòng điện (có thể dương hoặc âm).

3/. Cấp chính xác của máy biến dòng điện.

Cấp chính xác của máy biến dòng điện là sai số lớn nhất về giá trị dòng điện khi máy biến dòng điện làm việc trong điều kiện:

+ f = 50Hz;

+ Phụ tải thứ cấp biến thiên từ 0.25 đến định mức;

+ Dòng điện sơ cấp biến thiên từ 100% ÷ 120%.Iđm

Cấp chính xác của máy biến dòng điện có các mức 0.2; 0.5; 1.0; 3.0 và 10.0.

4/. Phụ tải của máy biến dòng điện.

Phụ tải của máy biến dòng điện là công suất biểu kiến ở mạch điện thứ cấp với giả thiết dòng điện thứ cấp là định mức;

cong suat may bien dong dien

với Z: Tổng trở mạch ngoài của máy biến dòng điện.

Thông số kỹ thuật của máy biến dòng điện Emek

Hình 1: Thông số kỹ thuật của máy biến dòng điện Emek

Please follow and like us:
2
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Enjoy this blog? Please spread the word :)