Tổ đấu dây của máy biến áp ba pha

Để máy biến áp ba pha có thể làm việc được, các dây quấn phía sơ cấp hoặc thứ cấp phải được nối với nhau theo một quy luật nhất định. Ngoài ra, sự phối hợp kiểu nối dây quấn sơ cấp với kiểu nối dây quấn thứ cấp cũng hình thành các tổ đấu dây quấn khác nhau.

1/. Tổ đấu dây của máy biến áp là gì:

Tổ đấu dây của máy biến áp ba pha hình thành do sự phối hợp giữa kiểu nối dây sơ cấp với kiểu nối dây thứ cấp. Biểu thị góc lệch pha của sức điện động giữa cuộn dây sơ cấp và thứ cấp, nó phụ thuộc vào:

– Chiều quấn dây.

– Cách ký hiệu đầu dây.

– Kiểu nối dây giữa cuộn sơ cấp và thứ cấp.

Tùy theo các yếu tố trên ta có các dạng tổ đấu dây của máy biến áp ba pha: YY(m), DD(m) hoặc YD(n).

Với m: chỉ số chẳn: 2, 4, 6, 8, 10, 12 (hoặc 0).

Vơi n: chỉ số lẻ: 1, 3, 5, 7, 9,11.

2/. Một số tổ đấu dây của máy biến áp.

a/. Tổ đấu dây Yy0 của máy biến áp.

Ký hiệu Yy0 có nghĩa như sau:

– Phía sơ cấp đấu hình sao không nối đất.

– Phía thứ cấp đấu hình sao không nối đất.

– Góc lệch pha giữa sức điện động phía sơ cấp và phía thứ cấp của máy biến áp là 0 giờ (00).

Tổ đấu dây YY0 của máy biến áp

b/. Tổ đấu dây ΔΔ6 của máy biến áp.

Ký hiệu ΔΔ6 (Dd6) có nghĩa như sau:

– Phía sơ cấp của máy biến áp đấu hình tam giác.

– Phía thứ cấp của máy biến áp đấu hình tam giác.

– Góc lệch pha giữa sức điện động phía sơ cấp và phía thứ cấp của máy biến áp là 6 giờ (1800).

Tổ đấu dây ΔΔ6 của máy biến áp

c/. Tổ đấu dây YΔ11 của máy biến áp.

Ký hiệu YΔ11 (Yd11) có nghĩa như sau.

– Phía sơ cấp của máy biến áp đấu hình sao không nối đất

– Phía thứ cấp của máy biến áp đấu hình tam giác.

– Góc lệch pha giữa sức điện động phía sơ cấp và phía thứ cấp của máy biến áp là 11 giờ (3300).

Tổ đấu dây YΔ11 của máy biến áp

Ghi chú:

– A, B, C: ký hiệu các đầu đầu của cuộn sơ cấp.

–  X, Y, Z: ký hiệu chỉ các đầu cuối của cuộn sơ cấp.

– a, b, c: ký hiệu chỉ các đầu đầu của cuộn thứ cấp.

– x, y, z: ký hiệu chỉ các đầu cuối của cuộn thứ cấp.

Please follow and like us:
0
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Enjoy this blog? Please spread the word :)