Vật liệu cách điện bằng chất rắn

Vật liệu cách điện trên hệ thống điện được đề cấp đến nữa là vật liệu cách điện chất rắn. Vật liệu cách điện chất rắn có những tính chất như thế nào? Xin giới thiệu về các vật liệu các điện chất rắn.

1/. Tính chất chung của các vật liệu cách điện chất rắn.

– Hằng số điện môi rất cao.

– Có độ bền cách điện rất cao.

– Sau khi bị đánh thủng khả năng cách điện không thể phục hồi lại được.

– Chỉ xảy ra iện tượng phóng điện bề mặt ở các vật liệu thể rắn.

2/. Các tính chất của một số vật liệu cách điện chất rắn.

Bảng sau đây nêu một số tính chất như độ bền kéo [kg/cm2], hằng số điện môi và độ bền cách điện [kV/cm] của vật liệu cách điện bằng chất rắn như sợi thủy tinh, cánh kiến, mica, gốm sứ, thủy tinh, cao su, nhựa tổng hợp và amian.

Vật chấtĐộ bền kéo [kg/cm2]Hằng số điện môiĐộ bền cách điện [kv/cm]
Sợi thủy tinh6,3 ÷ 165 ÷ 7/
Cánh kiến1.000 ÷ 2.5005 ÷ 8,7100 ÷ 250
Mica/3,5 ÷ 8150 ÷ 250
Gốm sứ240 ÷ 3205,5 ÷ 6,5250 ÷ 350
Thủy tinh1.000 ÷ 1.1006 ÷ 9100 ÷ 200
Cao su60 ÷ 2002 ÷ 6250 ÷ 400
Nhựa tổng hợp250 ÷ 1.5002,4 ÷ 1,440 ÷ 600
Amian250 ÷ 4005 ÷ 1040 ÷ 100

Ví dụ: Người ta sử dụng sứ là vật liệu cách điện

Vật liệu cách điện chất răn - sứ cách điện

Hình 1: Sứ cách điện

Please follow and like us:
0
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Enjoy this blog? Please spread the word :)