6 bước vẽ tổ đấu dây của máy biến áp ba pha

Máy biến áp ba pha có tổ đấu dây được ký hiệu là YNd-1 thì giải thích ý nghĩa của ký hiệu là gi? Trình bày cách vẽ và vẽ tổ đấu dây của máy biến áp này. Bài viết này sẽ giải thích ý nghĩa của ký hiệu trên, trình bày cách vẽ và vẽ tổ đấu dây của máy biến áp trên.

Xem thêm: Tổ đấu dây của máy biến áp ba pha

1/. Giải thích ý nghĩa tổ đấu dây của máy biến áp ký hiệu YNd-1:

*) YN: 3 cuộn dây phía sơ cấp của máy biến áp này đấu với nhau theo sơ đồ “hình sao”, có dây trung tính nối đất.

*) d:3 cuộn phía thứ cấp của máy biến áp này đấu với nhau theo sơ đồ “hình tam giác”

*) +1: Chỉ ra sự chênh lệch về góc pha của sức điện động pha (được tạo bởi trung tính giả-do đấu tam giác) giữa cuộn dây phía hạ áp so với sức điện động pha của cuộn dây phía cao áp tương ứng là một giờ ( = 30o ). Theo qui ước, lấy vectơ sức điện động phía cao áp làm chuẩn và quay vectơ sức điện động phía hạ áp theo chiều ngược với chiều kim đồng hồ.

2/. Trình bày cách vẽ và vẽ tổ đấu dây của máy biến áp ký hiệu YNd-1:

Bước 1: Vẽ sơ đồ vectơ điện áp của 3 cuộn dây phía sơ cấp.

véc tơ điện áp phía sơ cấp tổ đấu dây YNd-1

Bước 2: vẽ véc tơ điện áp của 3 cuộn dây phía thứ cấp theo nguyên tắc sau:

– Trung tính (ảo) trùng với trung tính của phía sơ cấp.

– Vẽ véc tơ sức điện động pha của cuộn hạ áp lệch một góc 30o so với véc tơ sức điện động pha của cuộn dây phía cao áp tương ứng. Theo chiều ngược với chiều kim đồng hồ. Điều này có nghĩa là khi quay véc tơ sức điện động pha phía hạ áp. Theo chiều ngược chiều kim đồng hồ một góc 30o, thì véc tơ sức điện động pha phía hạ áp sẽ trùng với véc tơ sức điện động pha phía thứ cao áp tương ứng.

 véc tơ điện áp phía thứ cấp tổ đấu dây YNd-1

Bước 3: Vẽ véc tơ sức điện động phía thứ cấp.

Nối đỉnh các vectơ sức điện động phía hạ áp vừa vẽ lại thành một hình tam giác.

 véc tơ sức điện động phía thứ cấp tổ đấu dây YNd-1

Bước 4: vẽ sơ đồ đấu dây phía sơ cấp.

Sơ đồ đấu dây phía sơ cấp tổ đấu dây YNd-1

Bước 5: Ghi ký hiệu phương, chiều của véc tơ sức điện động hạ áp.

Căn cứ mối tương quan về phương, chiều giữa véc tơ sức điện động cao áp, hạ áp. Vẽ sơ đồ đấu dây phía hạ áp.

Nguyên tắc là hai vectơ cùng phương với nhau (song song nhau) thì nằm trên cùng một trụ từ. Chiều của hai vectơ đúng theo chiều hình đã vẽ ở bước 3. Các đầu cực đấu vào sứ đầu ra được định vị ở phía trên mỗi dây quấn (Φ).

Sơ đồ đấu dây phía thứ cấp tổ đấu dây YNd-1

Với :

*) ba // NA : cuộn “b-a” cùng trụ tù với cuộn ”N-A” ( A,a cùng ở phía trên; N, b cùng ở phía dưới).

*) cb // NB : cuộn “c-b” cùng trụ từ với cuộn “N-B” ( B,b cùng ở phía trên; N, c cùng ở phía dưới).

*) ac // NC : cuộn “a-c” cùng trụ từ với cuộn “N-C” ( C,c cùng ở phía trên; N, a cùng ở phía dưới).

Bước 6: Hoàn thiện sơ đồ tổ đấu dây của máy biến áp ba pha

tổ đấu dây YNd-1

tổ đấu dây YNd-1

Please follow and like us:
0
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Enjoy this blog? Please spread the word :)