Yêu cầu chung đối với hệ thống bảo vệ

Hệ thống bảo vệ (protection system) cần thỏa 4 yêu cầu chính sau đây (xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống) khi tác động máy cắt.

1)  Độ tin cậy:

Máy cắt phải tác động khi sự cố xảy ra trong phạm vi bảo vệ.

– Không có sự cố xảy ra  thì không được tác động máy cắt .

– Sự cố xảy ra không nằm trong phạm vi bảo vệ thì không tác động máy cắt.

2). Tính chọn lọc:

Khi có sự cố xảy ra thì máy cắt gần điểm sự cố nhất phải tác động để cô lập điểm sự cố ra khỏi hệ thống điện.

3). Tính dự phòng:

Bất kỳ một điểm nào trên hệ thống điện cũng phải được bảo vệ từ 2 máy cắt trở lên. Nếu máy cắt gần điểm sự cố nhất không tác động thì máy cắt kế đó phải tác động.

4). Độ nhạy:

Máy cắt phải tác động khi có sự cố xảy ra trong vùng bảo vệ chính của nó.

5). Tác động nhanh.

Khi sự cố xảy ra thì máy cắt phải tác động càng nhanh càng tốt để cô lập điểm sự cố nhằm.

– Bảo đảm tính ổn định của hệ thống điện.

– Giảm ảnh hưởng xấu của sự cố lên phụ tải.

– Giảm tác hại của sự cố đối với thiết bị.

Trong thực tế, không có loại bảo vệ nào lý tưởng có thể thỏa mãn cả 4 yêu cầu trên cùng một lúc. Nên phải phối hợp nhiều loại bảo vệ để lấy ưu điểm của loại bảo vệ này bổ sung cho nhược điểm của loại bảo vệ kia.

Nếu không thể thỏa mãn cả 4 yêu cầu cùng một lúc, thì phải xét theo thứ tự ưu tiên với từng yêu cầu.,/p>

Ví dụ: Không thể chấp nhận bảo vệ tác động nhanh nhưng không thỏa yêu cầu về tính chọn lọc. (chấp nhận tác động chậm hơn nhưng thỏa yêu cầu về chọn lọc).

protection-system

Please follow and like us:
0
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Enjoy this blog? Please spread the word :)